Selous

WWF uppmanar företag: Investera inte i dammbygget i Selous

2017-11-30
Ett av världens största naturreservat Selous i Tanzania hotas akut av ett omstritt dammbygge. WWF går nu ut och vädjar till banker, byggnadsföretag och investerare att låta världsarvet vara ifred, och inte investera i projektet.

 Stiegler´s Gorge i Selous Foto: Michael Poliza / WWF

– En kraftverksdamm vid Stiegler’s Gorge i hjärtat av Selous skulle allvarligt kunna skada en av Afrikas allra sista vildmarker. Dammen kommer med stor sannolikhet att påverka elefanter, lejon och noshörning i Selous och även drabba den fattiga lokalbefolkningen runt området och nedströms, säger Allan Carlsson, Afrikaexpert vid Världsnaturfonden WWF.


WWF har tidigare skrivit om vår oro för det planerade bygget. Områdets sällsynta djurliv, med elefanter och spetsnoshörningar, skulle drabbas av ett bygge, liksom 200 000 människor som bor runt området. Förutom att dammen skulle göra att ett 1200 km2 stort område skulle svämma över, kan dammbygget dessutom skära av viktiga vandringsleder för vilda djur, och det skulle bli svårare att kontrollera illegalt fiske i reservoaren.

Spetsnoshörningar har sitt hem nära dammbygget Foto: Shutterstock / Erwind Niemand / WWF– När vägar bryter upp väglöst land så ökar tjuvjakten lavinartat –  man får då enkel tillgång till svårtillgängliga platser, säger Allan Carlson.


– Vi vill försäkra oss om att investerare, banker och byggföretag är medvetna både om riskerna med dammbygget, och om de stora möjligheterna kring alternativa energikällor som inte har negativa konsekvenser för natur och människor, fortsätter han.

 

UNESCOs hållning är tydlig. Dammprojekt som skulle kunna skada världsarv ska inte byggas. Hittills har ingen miljökonsekvensbeskrivning heller gjorts för dammbygget. Företag som går in i projektet riskerar därför att allvarligt skada sitt rykte.

– Vi ber investerare, banker och företag i byggindustrin som arbetar med dammar, att lägga till Stiegler´s Gorge till sitt riskregister, säger Anthony Field, ansvarig för Selous-kampanjen hos WWF.

 

Elefant i Selous Foto: Jonathan Caramanus / WWF

 

Skriv på WWFs namninsamling för att rädda Selous!


Stora risker med dammbygget

Det finns stora risker med ett dammbygge vid Stiegler´s Gorge i Selous därom är WWF, UNESCO och IUCN överens.

  • En studie (PDF) som WWF låtit göra, visar att dammbygget skulle skapa en av de största vattenreservoarerna i Östafrika, och svämma over en yta på 1200 km2 med områden där spetsnoshörningen har sitt hem.
  • Det skulle påverka turismen i området, även framtida potentiell turism som Världsbanken och Tysklands regering investerar i.
  • Projektet strider mot Tanzanias lag eftersom ingen miljökonsekvensbeskrivning har gjorts.
  • UNESCOs Världsarvskommitté har påtalat risken.
  • Även Internationella Naturvårdsunionen, IUCN, har lyft fram att bygget med stor sannolikhet skulle skada världsarvet på ett oåterkalleligt sätt.
  • IUCN har vädjat till Tanzania att överge projektet.

    Mer info om WWFs arbete för att skydda Selous: makeyourmark.panda.org/selous

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-11-30

 

WWF stöttar Selous

Elefanter. Foto: WWF

 

WWF vill rädda Selous och dess elefanter, bufflar, flodhästar och lejon. Området är under stark press från både tjuvjakt och industri-exploatering. 90 procent av elefanterna har försvunnit på 40 år och bara 50 spetsnoshörningar finns kvar. WWF stöttar med smarta plan, utrustning för parkvakterna, utbildar bybor och hjälper lokalbefolkningen att odla grödor som ger bättre avkastning.

 

Skriv på för att rädda Selous här.

Podd: Giganternas land

Allan Carlson och Charlotte Permell. Foto: Allan Carlson

 

Stort som Danmark till ytan är Selous hem för mängder av stora däggdjur som elefanter, bufflar, lejon och flodhästar. WWFs Charlotte Permell tar dig till det hotade världsarvet med hjälp av WWFs Afrikaexpert Allan Carlson och bevarandefotografen Mattias Klum. Möt även Asukile Kajuni som är ansvarig för Selous hos WWF i Tanzania. En podd om Selous - Afrikas sista stora vildmark. 

 

Lyssna på WWFs poddserie om Selous