Foto: Lasse Burell

 

 

Ge din julgran till fiskarna

2018-01-09

Bor du i Stockholm och har du kvar din julgran? Då kan du göra en insats. Den 12 och 13 januari samlar WWF, i samarbete med Stockholms stad, Sportfiskarna, Skansen och Strömma, för tredje året i rad in julgranar i Stockholm för att skapa nya lekplatser till Stockholms fiskar.

 

I samarbete med bl. a Strömma samlar WWF och Sportfiskarna in julgranar och sänker dem i Riddarfjärden. Foto: WWF


Tillsammans med Strömma, Sportfiskarna, Skansen och Stockholms Stad samlar vi in julgranar och sänker ned dem i Riddarfjärden, där de fästs med bojar i bottnen. De gamla julgranarna blir som små ekosystem där fisk och andra smådjur kan leva.

Sportfiskarnas fiskevårdare John Kärki och WWFs Östersjöexpert Anders Alm sänker ner risvasar i Riddarfjärden- Fisken behöver naturliga miljöer som stränder med stenar, kvistar och bottenväxter för att fortplanta sig. Tyvärr försvinner allt fler av dessa platser, inte minst i städers vatten. Genom de nedsänkta julgranarna kan liv skapas i de annars nästan döda bottnarna. Fisken kan lägga rom bland grenarna och växande yngel kan gömma sig för att inte bli uppätna. Ett bra sätt att öka den biologiska mångfalden på, säger Anders Alm, Östersjöexpert på Världsnaturfonden WWF.

Lämna din gran (ej kungsgran) till Sportfiskarna den 12 eller 13 januari på Norr Mälarstrand nedanför Kungsholmstorg, Stockholm.

 

Risvasar förberedes för att sänkas ner i RiddarfjärdenTider:

Fredag 12/1 kl 08:00 – 12:00
(då är även WWFs Anders Alm på plats)
Lördag 13/1 kl 12:00 – 15:00.
 
På plats byggs det risvasar av julgranarna som sedan sänks i Riddarfjärden från en Strömmabåt.

Det är tredje året i rad som projektet genomförs i Stockholm.  Liknande projekt finns på andra håll i landet, hör med din kommun (bland annat samlar Sportfiskarna även in julgranar i Göteborg). Om du inte har något sådant projekt i närheten av dig, lämna din gran på någon av din kommuns uppsamlingsplatser.

 

WWF och Sportfiskarna sänker ner risvasar 2018

Se Sportfiskarnas fiskevårdare John Kärki och WWFs Östersjöexpert Anders Alm berätta mer om risvasar och se dem sänka ner dem i Riddarfjärden för att ge nya lekplatser till Stockholms fiskar.

Senast uppdaterad 2018-01-12

Allt sämre för fiskar

  • Många fiskområden har försvunnit till följd av muddringar och att man uppfört kajer och båthamnar runtom i Sverige.
  • I Stockholms län är cirka 40 procent av fiskens uppväxtplatser borta och ytterligare 0,5 procent av de orörda områdena exploateras varje år.
  • Många uppväxtområden riskerar att försvinna om 50 år kring Stockholm och Norrtälje om läget inte förbättras.
  • En enkel och kostnadseffektiv åtgärd för att gynna reproduktionen och uppväxten av fisk är att tillverka risvasar eller anlägga rev i form av större stenar, trädstammar eller konstgjorda strukturer som fisk kan nyttja under hela livscykeln.