Rädda Haven

Sjunken oljetanker riskerar att drabba marint ekosystem hårt

2018-01-19 
Den persiska oljetanker som började brinna utanför Kinas kust i början av januari, sjönk kort därefter och har orsakat ett av de största fartygsläckagen av olja genom tiderna. Nu gäller det att snabbt städa havsområdet för att inte en miljömässig katastrof ska uppstå.

- Våra tankar går till de anhöriga till dem som tragiskt omkommit i kollisionen, säger Ghislain Llewllyn, Deputy Director i WWF’s Ocean Practice. Vi har även en miljömässig katastrof framför våra ögon. När tankern sjunker läcker troligen den allra smutsigaste typen av olja ut som är mycket giftig för marina djur som fiskar, havssköldpaddor och havsfåglar. Vi hoppas få se en snabb mobilisering av tillgänglig reningsutrustning för att få bort giftiga ämnen och minska hotet mot det marina livet.

Tankern sjönk i området Gula havet och Östkinesiska havet. Eftersom området är fullt av strömmar är det omöjligt att veta i vilken riktning det giftiga innehållet färdas.

- Reningsarbetet måste ske nu för att inte riskera föroreningar mot fisk och skaldjur eller att det dödar marint liv. Det är en påminnelse om den enorma risk som fossila bränslen faktiskt medför, säger Inger Näslund, havs- och fiskeexpert på Världsnaturfonden WWF.

 

Senast uppdaterad 2018-01-19