WWF beklagar Ingvar Kamprads bortgång

2018-01-29
- Vi beklagar IKEA-grundaren Ingvar Kamprads bortgång. Våra tankar går nu till Ingvars familj och medarbetarna på IKEA, säger WWFs generalsekreterare Håkan Wirtén.


Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-WalshWWF och IKEA har samarbetat sedan 2002 och driver idag 16 projekt inom områden som skog, bomull och vatten.

- Projekten sätter människan, klimatet och naturen i fokus. IKEA är en av WWFs största företagspartner och tillsammans strävar vi också efter att inspirera andra företag och nätverk att gå i mer hållbar riktning. Vi fortsätter nu det gemensamma arbetet med oförminskad styrka, säger Håkan Wirtén.

Senast uppdaterad 2018-01-30