WWF välkomnar obligatorisk klimatredovisning för mer hållbara finanser i EU

2018-01-31

Redovisning av klimatrisker behövs för att styra EU mot en långsiktigt hållbar finanssektor. Det är budskapet från en expertgrupp inom EU som presenterar sin slutrapport idag. WWF, som deltagit i arbetet, välkomnar rapporten.

 

Foto: Shutterstock

 

Håkan Wirtén. Foto: Birgit Leistmann-Walsh– Förslagen kan bli banbrytande om de genomförs. EU har möjlighet att nu höja ribban när det gäller hållbarhet i finanssektorn. Genom att redovisa klimatriskerna får alla aktörer en mer fullständig bild av en investering, där både positiva och negativa effekter granskas, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

EU:s expertgruppen (High Level Expert Group on Sustainable Finance) inledde sitt arbete i januari 2017 och består av ett 20-tal personer från civilsamhället, finanssektorn och forskningen. (Pascal Canfin, generalsekreterare för WWF i Frankrike, var en av dem). Uppdraget var bland annat att ta fram förslag för hur EU:s regelverk för den finansiella sektorn kan reformeras för att bli mer hållbart.

EU-kommissionens expertgrupp föreslår att de frivilliga riktlinjerna för rapportering av klimatrelaterade risker och scenarioanalyser ska integreras i EU:s obligatoriska hållbarhetsredovisning.

Magnus Emfel. Foto: Saga Sandin– Vår förhoppning är nu att de ambitiösa förslagen genomförs och tas med i EUs kommande strategi för en hållbar finansmarknad som presenteras i mars, säger Magnus Emfel, seniorrådgivare för hållbara finanser på WWF.

 

Rapporten föreslår bland annat:

  • att obligatorisk klimatredovisning införs för investerare och företag från 2020

  • att hållbarhet ska vara en del av investerarens förvaltningsansvar (investor duties)

  • att klimatpåverkan analyseras från fondmarknadens vanligaste jämförelseindex (FTSE 100, MSCI World, Stoxx Europe 600, etc) och hur de styr fondkapitalet  (alltid ej i linje med 2-gradersmålet)

  • att privatkunder ska tillfrågas om sin syn på hållbarhet när de väljer sparprodukter.

 

Fakta:

High Level Expert Group on Sustainable Finance består av 20 ledande befattningshavare och experter. Den har granskat hela kedjan från kapitalägare och kapitalförvaltare till rådgivare, ratinginstitut och banker. Alectas vd, Magnus Billing, har varit ensam svensk i gruppen. Pascal Canfin, generalsekreterare för WWF i Frankrike, har delatgit.

EU-kommissionens förslag till strategi för hållbara finanser beräknas komma den 7 mars.

 

 

  

  

Senast uppdaterad 2018-01-31

Rapport - Financing a Sustainable European Economy