Flodhäst. Foto: Howard Buffett / WWF-US

 

 

Fyra ton flodhästtänder har sålts till högstbjudande i Tanzania

2018-02-15

I slutet av januari 2018 auktionerade Tanzania ut nära fyra ton tänder från flodhästar, något som har skapat berättigad oro hos miljövårdare. De fruktar att de lagligt sålda tänderna kan komma att hamna på den svarta marknaden, där efterfrågan på "elfenben" från flodhäst är så stor att den hotar artens långsiktiga överlevnad.

 

Flodhäst visar tänder. Foto: Jason Edwards / National Geographic

 

- Tänderna kommer från flodhästar som har dött en naturlig död eller blivit dödade i konflikter med människor, berättar James Wakibara, som är chef för Tanzanias naturvårdsmymdighet och är den som håller i auktionen. Pengarna som kommer in från auktionen ska användas till bevarandeinsatser.

Snidat föremål av flodhästtand. Foto: Rebecca Hale / National GeographicFöremål snidade av flodhästarnas tänder anses vara lyxiga och saluförs som skulpturer, olika figurer och andra prydnadsföremål. Den absoluta merparten av lagligt inköpta flodhästtänder hamnar i Hongkong eller går via Hongkong vidare till Kina och USA, enligt en studie från 2017 av Luke Gibson och andra forskare vid Hongkongs universitet.

Enligt samma studie importeras mer än tre fjärdedelar av flodhästtänderna till Hongkong från två länder - Uganda och Tanzania - och Tanzania står för mer än en tredjedel av exporten. Den rapporterade handeln har dock kritiserats för att vara otillräckligt reglerad. I Hongkong saluförs exempelvis betydligt större mängd flodhästtänder än vad som rapporterats som exporterat från länderna i Afrika.

 

Otillräckligt skydd

Flodhästar. Foto: Jason Edwards / National GeographicFör att skydda sina flodhästar har Tanzania sedan 2001 - när landet hade cirka 20 000 flodhästar - begränsat exporten av flodhästtänder till cirka 10 ton per år, men enligt 2017-studien verkar det som om ingen vet exakt hur mycket som lämnar landet. De tanzaniska myndigheterna hävdar att endast en export av flodhästtänder till Hongkong har genomförts sedan 2004. Detta påstående motsägs av uppgifter från Hongkong om import av flodhästtänder från Tanzania på mellan 1,6 ton och 6,5 ton nästan varje år.

Denna officiella brist på överensstämmelse skapar en stor osäkerhet kring de bestämmelser som har utformats för att skydda flodhästarna. Potentiellt hotas även artens långsiktiga överlevnad. År 2001 hade Tanzania cirka 20 000 flodhästar och det totala antalet i världen var inte fler än 130 000.

 

"Sårbar" art enligt IUCN

Oreglerad och olaglig jakt och handel med flodhästtänder - tillsammans med krympande naturområden, klimatförändringar och konflikter med människor - betraktas som de största hoten mot flodhästar som är listade som "sårbara" av IUCN, Internationella unionen för naturskydd.

- En uppdatering av handeln och bestånden av flodhästar måste göras, inte minst med tanke på skillnaderna mellan uppgiven export och import, menar en av rapportens författare, doktorand Alexandra Andersson. Eftersom både handel och politiska beslut baseras på sådan information är det avgörande att uppgifterna om flodhästspopulationen är korrekta och aktuella. Ett förslag är att det införs en registrerings- och licensprocess för flodhästar, som vissa länder gör för handel med till exempel elfenben i Japan och tigerdelar i Indonesien.

 

Paralleller med elefant-elfenben

Snidade föremål. Foto: Alexandra AnderssonAlexandra Andersson och andra forskare oroar sig också för att Tanzanias auktion av flodhästtänder kan att ge samma effekter som två auktioner av elfenben gjorde 1999 och 2008.
 
Dessa engångsförsäljningar genomfördes sedan den internationella handeln med elfenben hade förbjudits, och åtminstone en studie tyder på att auktionerna stimulerade efterfrågan på elfenben och gjorde det möjligt att rent juridiskt "tvätta" illegalt elfenben.

Det finns också oro för att efterfrågan på flodhästar bara kommer att växa i takt med att förbud mot handeln med elfenben genomförs. När det internationella elfenbensförbudet trädde i kraft år 1990, ökade efterfrågan på flodhästtänder som en lagligt godkänd ersättare.

 

- Flodhästtänder har blivit det näst bästa alternativet till äkta elfenben, nu när förbudet mot handel med elfenben börjar bli mer effektivt, säger Allan Carlson, som är WWFs expert på Afrika och tjuvjakt.


- Som konsument kan du inte skilja snidade flodhästtänder från elfenben, säger Jeff Chrisfield, som är operativ chef i naturvårdsorganisationen African Wildlife Foundation. Det finns en stor risk för att illegal handel och tjuvjakt kommer att drabba flodhästarna. När Hongkong inför sitt inhemska elfenbensförbud år 2021, är det möjligt att ännu fler vill ha flodhäst-elfenben i stället.

Ytterligare en åtgärd enligt Alexandra Anderson är att ge de tanzaniska myndigheterna mer stöd. Finansiering, utbildning, utrustning, personal och anti-korruptionsåtgärder skulle kunna vara effektiva insatser för att hindra framtida tjuvjakt på flodhästar och smuggling av deras tänder.

Senast uppdaterad 2018-02-15

Köp inte våra liv

Många vilda djur- och växtarter hotas i dag av handel där souvenirer är en bidragande del. WWFs broschyr hjälper dig som reser att inte bli en ofrivillig smugglare på resan.

 

Ladda ner broschyren