WWF om regeringens strategi ”Levande städer”:

Bra att satsa på färre bilar och mer på cyklar och grönområden

Den 12 april presenterade regeringen ”Levande städer” – den första nationella strategin för hållbar stadsutveckling. WWF ser positivt på en sammanhållen grön stadsutvecklingspolitik, men mer måste till.

Håkan Wirtén, generalsekreterare Foto: Birgit Leistmann-Walsh–  Det är positivt att regeringen inser städernas betydelse för att skapa hållbara lösningar och tackla klimatutmaningarna. Vi välkomnar också att regeringen värderar grönområden och ekosystemtjänster. Men det behövs skarpare verktyg så att kommunerna kan skydda värdefull tätortsnära grönska, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Marken är en värdefull resurs och även om vi står inför ett växande bostadsbehov får vi inte bygga bort de gröna värdena. Förtätning får inte ske på bekostnad av värdefulla livsmiljöer och ekosystem. WWF välkomnar därför anslaget att bygga rätt från början och med hållbara material. 

 

 

Nationalstadsparken i Stockholm. Fritidsaktiviteter i parken. Foto: Henrik Ekman


Sabina Andrén. Foto: Saga Sandin / WWFWWF efterfrågar ett tydligare fokus på städernas viktiga roll för hållbara konsumtionsmönster. Det skulle krävas 4 planeter om alla människor på jorden tog efter svenskarnas livsstilar. Om vi ska kunna leva upp till målen i Parisavtalet och våra klimatmål kan inte utsläppsminskningar ätas upp av en ökad konsumtion.

–   Regeringen bör göra tydligt hur städer och kommuner kan arbeta för att minska invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp, sätta upp lokala mål och driva en samhällsplanering som leder till klimatsmart konsumtion, säger Sabina Andrén, programsamordnare för hållbara städer på WWF.

Läs mer om WWFs initiativ One Planet City Challenge som uppmärksammar kraften i det lokala klimatarbetet och sätter in det i ett globalt sammanhang. I WWFs ”Ledarskap för en levande planet” ges rekommendationer till den svenska staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete och bidra till en hållbar framtid på en levande planet.


One Planet City Challenge
WWFs position 

 

Cykelvägar i Malmö. Årets klimatstad 2011

Senast uppdaterad 2018-04-13

 

Fakta: One Planet City Challenge

 

One Planet City Challenge utmanar städer att ta täten för en klimatsäker och hållbar framtid. Städerna rapporterar in sitt klimatarbete på plattformen carbonn® Climate Registry som ägs av nätverket ICLEI –Local Governments for Sustainability.

Städernas bedöms av en internationell jury med expertis inom områden som stadsplanering, transport, klimatanpassning och energisystem. Juryn kommer även att uppmärksamma städer som utmärker sig inom årets tema hållbar mobilitet, med ett särskilt omnämnande.

Samtliga finalister bjuds in till kampanjen We Love Cities som i år inkluderar 50 städer från fem världsdelar som representerar närmare 100 miljoner invånare. I We Love Cities tävlar städerna i att engagera sina invånare kring lokal demokrati och hållbar stadsutveckling. Kampanjen pågår mellan 7 maj och 30 juni 2018.

 

Läs mer om One Planet City Challenge:

Sverige:

wwf.se/citychallenge
 
Internationellt: panda.org/citychallenge

 

We Love Cities:

welovecities.org/