Overshoot Day: Jordens resurser slut redan 1 augusti

2018-08-01
”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt i år och redan 1 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter.               


Planeten Jorden. Foto: Nasa

Koldioxidutsläppen orsakar hälften av vårt fotavtryck.

–  Vår hemläxa är långtifrån gjord. Vi konsumerar planetens resurser i en rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss en smärtsam påminnelse om det extrema vädret som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter. Nu är det avgörande att både beslutsfattarna, näringslivet och vi som privatpersoner växlar upp och göra mer, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF. 


Overshoot Day inträffar två dagar tidigare än 2017. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network som samarbetar med WWF.
Överutnyttjande av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 2017 var ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna startade 1880.


Eftersom vår resursanvändning ökat har Overshoot Day gradvis flyttats från december till augusti sedan 1970-talets början.


Enligt Global Footprint Networks beräkningar står livsmedelsförsörjningen för cirka 25 procent av vårt globala fotavtryck och koldioxidutsläppen för cirka 60 procent (en del från livsmedelsproduktion). Exempel på åtgärder som minskar fotavtrycket och därmed flyttar Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen och ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem.


– För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under 2 grader (med sikte på 1,5 grader) och nå nettonollutsläpp 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Vi behöver ställa om energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Elsässer, chef för WWFs arbete med mat, klimat och energi på WWF.


Global Footprint Network har lanserat initiativet #movethedate för att uppmuntra alla att minska sina fotavtryck. Med åtgärder som flyttar fram Overshoot Day 4–5 dagar per år, kan vi nå målet att leva på EN planet till 2050

WWF-tips för privatpersoner: Åk mer kollektivt, minska på köttätandet, shoppa mindre, se över hemmets elkonsumtion samt spara och investera klimatsmart.
 

Förstörelse av natur och miljö är omfattande vid utvinning av olja från oljesand i Fort McMurray, Alberta, Kanada. En mycket miljödestruktiv metod. Foto: Global Warming Images / WWF

  

Läs mer på:

https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

Det här kan du göra för klimatet

Klimatkalkylatorn - Beräkna din miljöpåverkan

 

Senast uppdaterad 2018-08-03

 

Fakta om Overshoot Day

Earth Overshoot Day

  
Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet Overshoot day för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. På bankspråk innebär det att vi börjar leva på kapitalet och inte på räntan.

En hållbar livsstil – det vill säga minskad konsumtion av naturresurser och mindre koldioxidutsläpp – är avgörande för att jordens naturresurser ska räcka och planeten ska fortsätta vara en beboelig plats lång tid framöver.

Overshoot Day beräknar vårt ekologiska fotavtryck, dvs den yta (ekosystem) som behövs för att producera naturresurserna och för att ta hand om det avfall och restprodukter som vår konsumtion ger upphov till, framförallt koldioxidutsläpp.

Fotavtrycket beräknar också ländernas biokapacitet som mäts utifrån den jordbruks-, betes- och skogsmark som finns samt fiskeområden. Biokapaciteten kan absorbera en del av det avfall vi genererar, i synnerhet när gäller det våra koldioxidutsläpp

Overshoot Day – historik

Overshoot Day – historik (OBS! Datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoderna uppdateras, vilket gör att statistiken blir jämförbar

3 augusti 2017
5 augusti 2016
6 augusti 2015
-------------------
8 augusti 2010
23 september 2000
11 oktober 1990
3 november 1980
29 december 1970

Klimatkalkylatorn

Testa dig själv med Klimatkalkylatorn!

Dina val i vardagen spelar stor roll för hur mycket utsläpp du orsakar. Att äta mer vegetariskt, resa mer kollektivt, cykla mer och välja miljömärkt el i hemmet är enkla saker du kan göra för att minska utsläppen. Klimatkalkylatorn är framtagen av WWF i samarbete med SEI, Stockholm Environment Institute.

 

Testa dig själv här