Bergsgorilla. Andy Rouse / WWF-Canon

 

 

Oljeborrning hotar gorillorna i Virunga nationalpark

Demokratiska Republiken Kongos regering har nu bestämt sig för att åter överväga att tillåta oljeborrning i gorillornas Virunga, som är en nationalpark och ett UNESCO Världsarv. För att få igenom detta vill de öppna upp delar av nationalparken för oljeutvinning och förändra gränserna för Virunga.


Beslutet vore en katastrof för gorillorna och har mötts av massiva protester. Landet har sedan 2007 på olika sätt försökt få igång oljeborrning i parken, vilket WWF och andra miljöorganisationer hittills lyckats stoppa. Det senaste beslutet känns därför som ett stort bakslag, men kampen för att stoppa hoten går vidare.


Även nationalparken Salonga är utsatt för hot om oljeexploatering, även det ett fantastiskt regnskogsområde med arter som bonobo (dvärgschimpans), kongopåfågel och skogselefant.


Virunga  Foto Martin Harvey / WWF-Canon 

 Virunga nationalpark är en av de platser som har högst artrikedom av vilda däggdjur i världen.

 

I Virunga lever bland annat tre människoapor, bergsgorilla, Grauers gorilla och schimpans. Nationalparkens mångfald av miljöer har skapat livsrum för arter som lejon, elefanter och andra savannlevande arter och inne i regnskogen finns den endemiska okapin.

 

Fågellivet är otroligt rikt med över 700 noterade arter, rekord för en nationalpark i Afrika. Nationalparken är också känd för sina flodhästar, med en population på 30 000 individer, som dock har minskat dramatiskt de senaste åren och som skulle påverkas mycket negativt av en oljeexploatering.

 

Vattendragen är viktiga för insjöfiske och viktiga för lokalbefolkningens matförsörjningen i regionen, vilka också kommer att hotas av oljeborrning och dess infrastruktur.

 

I en oberoende rapport på uppdrag av WWF fann forskarna att Virunga nationalpark skulle kunna öka sina inkomster med över 400 miljoner dollar per år genom satsningar på ekoturism och fiske. WWFs arbete med att rädda världsarvet Virunga som ligger i ett av de oroligaste hörnen av Afrika fortsätter.

 

träskonäbb naturepl.com Edwin Giesbers WWF- Canon
Träskonäbben lever i Virungas träskmarker. Virunga nationalpark är Afrikas artrikaste med 706 fågelarter noterade. Av däggdjur finns det hela 208 arter.


 

Senast uppdaterad 2018-08-23

 

 

Bergsgorillor i Virunga

 I Virungabergen finns nu, räkningen presenterades i maj 2018, totalt 604 bergsgorillor i 41 grupper tillsammans med  14 ensamma hanar – silverryggar. Vid den senaste räkningen 2010 uppskattades antalet till 480 djur med 36 grupper och 14 silverhannar. Underarten bergsgorilla är fortfarande akut hotad.