WWF släpper ny vattenguide för företag

2015-08-28

Enligt World Economic Forum är vattenbristen den största globala risken som också kan få stor påverkan på näringslivet. Idag lanserar WWF en vattenguide med råd för hur svenska företag kan förstå och hantera sina vattenrisker.

 

– Vattenkrisen är en växande utmaning. Långt ifrån alla företag har full kontroll över vad som händer i hela värdekedjan i deras verksamhet. Vi hoppas att guiden kan bli ett konkret verktyg i arbetet med vattenfrågor, och att fler bolag, styrelser och investerare får upp frågan på dagordningen, säger Daniel Robertson, chef för WWFs företagssamarbeten.

 

Vattenrisker kan medföra stora kostnader men om de hanteras kan de ge företag konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter, menar WWF.

 

Ladda ner Vattenguiden här

 

Företagens vattenrisker

Fysiska risker. I områden med begränsad eller varierande vattentillgång kan det bli produktionsstopp eller höjda vattenpriser för svenska företag. Om konkurrensen med lokalbefolkningen om vattenresurserna är stor kan det också leda till social oro. I längden kan det leda till skärpta lagar och regler.

 

Regleringsrisker. Både fysiska vattenrisker och varumärkesrisker ökar sannolikheten för skärpta krav på hur mycket vatten som får tas ut, höjda priser och  krav på renare utsläpp. Ytterligare regleringar kan innebära ökade kostnader för företag.

 

Varumärkesrisker. Om ett företag inte tar sitt sociala ansvar och förvärrar vattensituationen i ett utsatt område kan det egna varumärket påverkas negativt. Det gäller både i den lokala omgivningen som ett företag är beroende av för sin produktion och globalt hos bolagets kunder. Negativ vattenpåverkan kan också leda till att företag förlorar sitt tillstånd att bedriva verksamhet i området.

 

För mer information och frågor, kontakta:

Daniel Robertsson, chef för WWF:s företagssamarbeten, daniel.robertsson@wwf.se, 0725110353

Senast uppdaterad 2017-12-19

Vattenguide för företag

Rapporten:
No Water - No Business

”No Water - No Business” kartlägger vattenrisker i sex vattenintensiva industrier med verksamhet utomlands, en är modebranschen och fem är inom tillverkning; motorfordon, maskiner, elektroniska produkter, basmetaller och metallvaror.

 

Ladda ner rapporten 

Pressbilder

Vattendroppe. Foto: Global Waming Images / WWF
Vattendroppe. Foto: Global Waming Images / WWF

Ladda ner bilden högupplöst