(c) WWF / Fritz PÖLKING

Stoppad avskogning bästa klimatåtgärden

2009-09-22 (publicerad i GP) 

Att stoppa avskogningen är en investering som ger stora effekter till en relativt billig kostnad. När Fredrik Reinfeldt i dag talar inför världens ledare i FN vill vi höra en tydlig röst för världens skogar, skriver Lasse Gustavsson, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF i Sverige.


Att klimatfrågan är komplex vet alla vid det här laget. Det framstår ibland som om vi därför antingen måste satsa på att lösa klimatproblemen eller hindra förlusten av biologisk mångfald. Det är precis tvärtom – att bevara de artrika tropiska skogarna är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska utsläppen av växthusgaser.

WWFs granskning av olika klimatåtgärder visar att projekt mot avskogning är mest kostnadseffektivt, tätt följt av energieffektivisering. En krona för att hejda avskogningen ger exempelvis samma utsläppsminskning som fem kronor för den kontroversiella kollagringstekniken CSS.

 

Nytt system diskuteras

Inom klimatförhandlingarna diskuteras nu ett system för att minska utsläppen av växthusgaser från avskogning, Redd (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Tanken är att det ska löna sig för utvecklingsländerna att ha kvar sina skogar i stället för att de huggs ner, bland annat för att röja jordbruksmark. Varje år försvinner naturskog motsvarande en tredjedel av Sveriges yta.

 

Om Redd ska fungera behövs följande:

  • Ett mål att stoppa avskogningen till 2020.
  • En internationell institutionell struktur som garanterar insyn och effektivitet.
  • Långsiktig finansiering från industriländerna till utvecklingsländerna, motsvarande 42 miljarder dollar per år.
  • Kriterier som säkerställer att skog- och klimatprojekt bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och respekterar lokal- och ursprungsbefolkningars rättigheter.
     

Avskogning accelererar

Ett nytt klimatavtal träder i kraft först 2013. Samtidigt accelererar avskogningen i stora delar av tropikerna. Förlorar vi mer tid minskar möjligheten att nå de goda klimateffekter som ett stopp av avskogningen innebär. Eftersom avskogningen drivs av komplexa sociala, ekonomiska och ekologiska samband måste Reddprojekten förberedas noggrant.

Norge, Finland, Danmark och Tyskland har redan garanterat finansiering för detta 2010 till 2012 – här saknar vi motsvarande svenska initiativ.Lasse Gustavsson
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se