(c) WWF / Fritz PÖLKING

EU-kommissionen inne på farlig linje om klimatmål

2009-10-08 (publicerad i GP) 

EU-kommissionen fortsätter driva linjen att en 20-procentig minskning av utsläppen till 2020 är tillräckligt. Det är en farlig linje, skriver Inger Björk, Forum Syd, med flera i en slutreplik till debatten om EU:s klimatmål.

I EU-kommissionens replik upprepar man att EU:s klimatmål är förenliga med tvågradersmålet och dessutom att de kombinerar maximal ambition med realism.

Det är farligt att EU-kommissionen fortsätter driva linjen att en 20-procentig minskning av utsläppen från 1990 års nivå till 2020, med en möjlig minskning på ytterligare 10 procent om andra länder gör likadant, är tillräckligt ambitiös. Ur vetenskaplig synvinkel är detta felaktigt – den senaste forskningen visar att industriländer behöver minska med minst 40 procent till 2020 för att ha en rimlig chans att hålla oss under två graders uppvärmning.

Ur politisk synvinkel är det destruktivt att försöka tvinga de största utvecklingsländerna till bindande åtaganden gällande utsläppsminskningar genom hot om att annars inte uppfylla sina egna.
 

Inget bindande åtagande

EU har förbundit sig till att jobba för tvågradersmålet. I klimatkonventionen finns inget stöd för att utvecklingsländer ska ta på sig bindande åtaganden om utsläppsminskningar. EU-kommissionen genom Barbara Helfferich skriver till och med att EU:s utfästelse att minska med 30 procent kräver att de stora utvecklingsländerna gör en motsvarande insats.

Klimatförhandlingarna befinner sig just nu i ett krisläge, främst för att utvecklingsländer upplever att utvecklade länder försöker frångå en av klimatkonventionens mest grundläggande principer om ett differentierat ansvar baserat på historiska utsläpp och förmåga att betala. I praktiken har EU för avsikt att göra väldigt små minskningar på hemmaplan genom att betala för osäkra minskningar i andra länder. Detta är provocerande för de flesta utvecklingsländer, som med sin begränsade köpkraft ser en framtid där principen om att ”förorenaren betalar” byts mot ”den som betalar, den får förorena”.

Måste bygga på vetenskap

Tvärtemot vad Barbara Helfferich hävdar är vi positiva till EU:s ledarroll i klimatförhandlingarna, åtminstone dess potentiella ledarroll. Vi skrev att en stark position för ett bra klimatavtal måste bygga på vetenskap och en tydlig rättviseprincip – det vore realistiskt, till skillnad från EU-kommissionens nuvarande position.

Den stora utmaningen nu är att arbeta för bevarandet av klimatkonventionen och Kyotoavtalet. Om utvecklade länder inte respekterar de grundläggande principer som världssamfundet redan har enats om är risken stor att världen blir utan avtal i Köpenhamn.

 


Lasse Gustavsson
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Inger Björk
Generalsekreterare Forum Syd

Leif Ericsson
Chef för MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se