(c) WWF / Fritz PÖLKING

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

2009-10-29 (publicerad i SvD) 

Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivillgorganisationer.

Världens en miljard fattigaste människor står bara för tre procent av de klimatpåverkande utsläppen men drabbas samtidigt värst av klimatförändringarna. Vi har omfattande kontakter med organisationer och människor i fattiga länder världen över och bevittnar detta varje dag.

Därför kräver vi att EUs stats- och regeringschefer under Fredrik Reinfeldts ledning nu fattar ett antal nödvändiga beslut för klimatet. Det är ett avgörande steg för att FN:s klimatförhandlingar i Köpenhamn i december ska bli framgångsrika.

Kvinnor och män på Afrikas horn, i Indien och på öarna i Stilla havet berättar om att klimatförändringarna inte längre handlar om vetenskapliga varningar utan är konkret vardag. Effekterna har bland annat uppmärksammats av Internationella Röda Korset i World Disasters Report 2009. Ett exempel är Kenya, där torkan skapar desperation. Jakten på fruktbar jord hårdnar och det späder på konflikter som redan finns i landet. Enligt en rapport från Rädda Barnen kommer femtio miljoner människor att vara miljöflyktingar år 2010, varav en majoritet kommer att vara kvinnor och barn.

Vi påminns ständigt om vikten av att världen kan enas om ett ambitiöst och rättvist klimatavtal i Köpenhamn om drygt en månad. Utmaningen är dubbel: avtalet måste innebära att utsläppen av växthusgaser snabbt börjar minska, samtidigt som miljarder människor måste ges en möjlighet att lämna fattigdomen och få bättre tillgång till mat, bostäder och energi.

EU har möjlighet att gjuta nytt liv i förhandlingsprocessen inför Köpenhamn genom att enas om tydliga finansieringsförslag som både i- och u-länder kan acceptera. Förra veckan träffades EU:s finansministrar i Luxemburg för att enas om hur unionen ska bidra finansiellt till de fattiga ländernas klimatarbete. Mötet blev dessvärre ett misslyckande.

I dag och i morgon möts nu EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet för att förbereda EU:s position vid klimatförhandlingarna i Köpenhamn. Det här är sista chansen för EU att fatta de nödvändiga besluten. EU:s ledare måste nå framgång på följande tre områden:

 

  • EU måste föreslå en mekanism för att fördela det finansiella ansvaret för klimatförändringarna på ett rättvist sätt mellan världens länder. Det är rimligt att även de utvecklingsländer vars ekonomier nu snabbt växer är med och deltar, men det måste ske på ett rättvist sätt. EU måste därför ställa sig bakom en fördelningsprincip som tar hänsyn till historiska utsläpp och ger de fattigaste människorna möjlighet till fortsatt utveckling genom att de undantas från att bidra så länge de befinner sig under en utvecklingströskel.
  • Det måste fram ytterligare pengar till utvecklingsländernas klimatarbete, vid sidan av existerande resurser till fattigdomsbekämpning. Detta har redan utlovats i tidigare klimatavtal, men starka krafter i EU vill nu komma runt unionens ansvar genom att använda biståndsresurser i stödet till utvecklingsländernas klimatarbete. Det är inte trovärdigt och är inget svar på den dubbla utmaningen. Biståndsbudgetarna krymper nu till följd av finanskrisen i många länder. Flera stater sätter dessutom av för lite för fattigdomsbekämpning: en majoritet har aldrig lyckats nu upp till målet om 0,7 procent av BNI i bistånd. Därför är det inte heller sannolikt att ytterligare resurser ska kunna komma från detta håll.
  • Nya finansieringskällor för utvecklingsländernas klimatarbete måste fram. Det är inte enkelt att beräkna kostnaden för klimatanpassning och investeringar i utvecklingsländerna, men enligt samstämmiga bedömningar handlar det om hundratals miljarder dollar de kommande åren. Vid sidan av ländernas statsbudgetar menar vi att det behövs helt nya finansieringskällor. EU bör till exempel föreslå att medel från internationella flyg- och sjöfartsavgifter används för klimatarbetet, tillsammans med intäkter från försäljning av globala utsläppsrätter.


Ett framgångsrikt avtal i Köpenhamn måste innehålla åtagande avseende utsläppsreduktioner som inte bara är bindande utan ger fattiga människor rätt att utvecklas. Ett avtal måste även innebära trovärdiga löften om finansiering till fattiga länder. EU har en nyckelroll för att världen ska komma fram till ett avtal i Köpenhamn och ansvaret vilar därför tungt på Sverige och Fredrik Reinfeldt som EU:s ordförande vid stats- och regeringschefernas möte.

Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig.

 

 

LASSE GUSTAVSSON
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

SVANTE AXELSSON
Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

ELISABETH DAHLIN
Generalsekreterare Svenska Rädda Barnen

BO FORSBERG
Generalsekreterare Diakonia

ERIK LYSÉN
Policychef Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete

CHRISTER ZETTERGREN
Generalsekreterare Svenska Röda Korset

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se