(c) WWF / Fritz PÖLKING

Sluta skyll på andra och driv på klimatmålen

2009-12-08 (publicerad på Europaportalen) 

De utspel som Sverige gjort som ordförandeland i EU har fått andra länder att öka sina målsättningar. Men med dagens bästa bud hamnar vi på närmare 3,5 graders global temperaturökning med enorma lidanden och kostnader som följd. Torsdagens EU-toppmöte kommer att vara oerhört viktigt för förhandlingarnas utgång. Det skriver Lasse Gustavsson och Stefan Henningsson, Världsnaturfonden WWF, i replik till miljöminister Andreas Carlgren.


Nu har förhandlingarna i Köpenhamn börjat och förväntningarna är enorma. FNs klimatpanel, IPCC:s rapporter har visat att klimatförändringarnas framfart kommer att bli milt sagt omvälvande. Kostnaderna kommer att skjuta i höjden ju längre vi väntar med våra åtgärder.

Med dagens bästa bud hamnar vi på närmare 3,5 graders global temperaturökning enligt färska beräkningar gjorda av Ecofys och Climate analytics, vilket leder till enorma lidanden och kostnader. Rapporten är en av flera som visar den absoluta nödvändigheten av att ytterligare höja ambitionsnivån utöver vad som redan är känt.

Därför gäller det att se till att Köpenhamnsavtalet blir komplett och täcker igen kryphålen. Bland annat gäller det beräkningsregler för kolsänkor i våra skogsmarker, att industriländerna skall kunna föra över utsläppskrediter från en åtagandeperiod till nästa samt minimera användandet av flexibla mekanismer. Industriländerna måste åta sig att skära ner sina egna utsläpp oberoende av att man ger stöd till utvecklingsländerna att minska sina utsläpp.

 

Resultaten visar sig

Höstens segdragna förhandlingar har till sist börjat ge resultat. Det har tydligt visat sig att Sverige som ordförandeland i EU drivit på de andra länderna när det gäller löften om utsläppsminskningar. Det beslut som EU-toppmötet tog under hösten gjorde att USA genast levererade minskningsmål som visserligen är sämre än EU:s på kort sikt, men som från och med 2025 innebär en högre minskningstakt än EU.

Dagen därpå presenterade Kina utsläppsminskningar fram till 2020 som jämfört med "business as usual" innebär minskningar på 40 till 45 procent. Även Indien har nu gått ut med liknande löften. Med tanke på den snabba industrialiseringsfas som Kina och Indien är inne i nu är dessa löften historiska. Det visar att de är villiga att gå den "gamla världen" tillmötes. Kina är dessutom väl medveten om de begränsade naturresurser som världen har och vilka problem som klimatförändringarna kan ställa till med. De vet att de behöver investera i hållbara lösningar för att kunna säkra sin ekonomiska tillväxt.

 

Fler gröna jobb

Under höstens förhandlingar har många röster höjts bland de rika industriländerna att Kina och Indien ska stå för koldioxidminskningarna och öppna sina marknader för import av klimatsmarta lösningar från just EU och USA. Detta utan att världens industriländer nämnvärt ska minska sina egna utsläpp. Tack och lov har åtminstone Europaparlamentet förstått det absurda i denna situation och förespråkar nu öppet att EU ska göra sina minskningar inom EU:s gränser och samtidigt öka dem till 40 procent. Ju högre utsläppsminskningar som klimatavtalet i Köpenhamn beslutar om desto fler gröna jobb kommer att skapas inom EU. Det är alltså inte bara klimatet som ska stabiliseras i och med förhandlingarna i Köpenhamn utan också grundförutsättningarna för vår framtida ekonomiska tillväxt.

 

Tid för nya utspel

På bara en månad har en negativ beslutsspiral ersatts av goda beslut. Nu har ett helt förhandlingsvarv gått och det är dags för EU att komma med ett nytt utspel. Att då som miljöministern börja tappa modet och förespegla omvärlden att detta är ett spel endast mellan Kina och USA är fel väg att gå. Den senaste tidens goda resultat visar att det inte är så. Sverige och EU som hittills visat vägen i klimatfrågan spelar en nyckelroll och behöver ge tydliga signaler som de andra länderna kan följa.

När Reinfeldt träffar EUs statsministrar den 10 december så kan och bör EU besluta att utsläppsminskningarna blir 30 procent till 2020 oavsett vad andra länder gör. Gordon Brown flaggar nu för detta i The Guardian igår och Frankrike föreslog samma sak öppet i Köpenhamn. EU:s miljökommissionär Stavros Dimas har föreslagit det sedan tidigare.

På detta möte kan och bör EU också fatta beslut som presenteras först under den sista nattens förhandlingar i Köpenhamn – nämligen att EU som första sammanslutning av industriländer beslutar att minska sina utsläpp med 40 procent. Med stödet från närmare en miljard människor som deltog i Earth Hour tidigare i år och alla internationella företag (även svenska) som i dag kräver en 40-procentig minskning så är detta en fantastisk möjlighet för Sverige att visa internationellt ledarskap.

 

Alla väntar på EU

Torsdagens EU-toppmöte i Bryssel kommer att vara oerhört viktigt för förhandlingarnas utgång och de flestas blickar i Köpenhamn kommer att vara riktade mot Bryssel, inte mot Peking eller Washington som miljöministern påstår. Alla väntar spänt på att se om gamla Europa, med Sverige i förarsätet, har det mod som krävs för att skapa ett gemensamt beslut där EU driver utvecklingen mot en ny lågfossil ekonomi och samtidigt visar solidaritet med världens fattiga vars framtid står på spel.

Om Sveriges EU-ordförandeskap ska bli en framgång är det nu dags att gå före och visa vägen för omställningen mot ett lågfossilsamhälle. Att darra på manschetten i detta läge är inte det ledarskap som världen behöver. Eller som det stod på den broderade bonaden i farmors kök – "bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge".Lasse Gustavsson
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

Stefan Henningsson

Klimatchef, Världsnaturfonden WWF

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se