(c) WWF / Fritz PÖLKING

Skolan är viktig för framtidens klimatarbete

2009-12-18 (publicerad i bl a Trelleborgs Allehanda) 

Lärarna behöver öka sin kompetens i frågor kring miljö och klimat för att vi ska vara bättre rustade för en framtid med hållbar utveckling. Det skriver Metta Fjelkner från Lärarnas riksförbund och Lasse Gustavsson från Världsnaturfonden WWF.


Inför och under klimattoppmötet i Köpenhamn lade Fredrik Reinfeldt ut texten om behovet av kraftfulla åtgärder och gemensamma åtaganden. Hans budskap återspeglar regeringens ambition: Sverige ska visa ledarskap och agera som en internationellt ”ledande förebild” för ett modernt miljöanpassat samhälle.

Regeringskansliet har lagt mycket möda på förberedelser inför Köpenhamnsförhandlingarna. Allt i enlighet med ambitionen att Sverige ska ligga i framkanten när det gäller ett hållbart nyttjande av jordens resurser.

Under samma tid har utbildningsdepartementet och Jan Björklund dragit i reformarbetet av utbildningsväsendet.

Björklund känner naturligtvis till Sveriges ambition i miljö- och klimatfrågor. Hur har han försäkrat sig om att undervisningen i framtidens skola ska bidra till en hållbar utveckling?

Klimatförhandlingarna i Köpenhamn visar att vi står inför enorma utmaningar. Ett lågfossilt samhälle och en mer rättvis fördelning av naturresurser kräver en jättelik omställning. För oss är det självklart att skolan har en nyckelroll för att samhället ska kunna utvecklas i hållbar riktning.

Det anser uppenbarligen många lärare och skolledare, som redan i dag jobbar så att unga ska utveckla kunskap och handlingsförmåga. Som konsument, producent, medborgare eller beslutsfattare måste fler bidra med initierade beslut och kreativitet som förbättrar hushållning av jordens resurser. Skolan har en given uppgift i denna utmaning!

Världsnaturfondens tio modellskolor är exempel på hur skolor tar helhetsgrepp kring hållbar utveckling. Dessa skolor finns på flera orter i landet. Ett strukturerat utvecklingsarbete visar hur hållbart lärande kan fungera i praktiken och som en integrerad del av utbildningen.

Lärarnas riksförbund välkomnar detta konkreta arbete. Samtidigt krävs att regeringen satsar än mer på vidareutbildning i ämnesutbildning för lärare i naturvetenskap, samt ger bredare fortbildning för övriga lärargrupper. Lärarlyftet behöver en klimatdimension.

Men många lärare ser tyvärr att arbetsgivarna inte vill satsa på utvecklande lärarfortbildning. Vi behöver därför en central satsning på kvalitativ fortbildning. Därmed får lärarna nya uppslag till lektioner så att de ännu bättre kan lyfta klimatfrågan i sin undervisning. Genom att lära känna vår egen miljö, kan vi bidra till att förändra hela världen.

Hur hanteras budskapet att Sverige ska vara internationellt ledande inom hållbar utveckling av utbildningsdepartementet? Stora reformer av utbildningsväsendet förbereds och under våren tas flera beslut i riksdagen av stor betydelse för hela utbildningssektorn. Från dessa beslut formas sedan undervisning som ska göra fler elever kunniga och handlingskraftiga i frågor kring miljö och klimat. Här har vi världens chans!

Många lärare och annan personal behöver öka sin kompetens, både en fördjupad ämneskunskap men framförallt hur man hjälper elever att utveckla olika förmågor till handlingskompetens och även hur man bäst möter barnens frågor och oro. Då riksdagen tar beslut om ny skollag, ny lärarutbildning, ny grund- och gymnasieskola samt högskolans uppdrag finns förhoppningsvis en ökad möjlighet i dessa frågor. Komplettera sedan de nya styrdokumenten med en rejäl satsning på fortbildning av skolledare, lärare och lärarutbildare i utbildning för hållbar utveckling.

I samband med förhandlingarna i Köpenhamn har vi fått höra svenska uttalanden om vårt gemensamma ansvar för miljön och klimatet. Det är våra starkaste förhoppningar att utbildningsväsendet ses som en del av lösningen. Missa inte den chansen!Lasse Gustavsson

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF


Metta Fjelkner

Förbundsordförande, Lärarnas riksförbund


 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se