(c) WWF / Fritz PÖLKING

"Klimatförändringar hotar utvecklingsmål"

2010-03-24 (publicerad i Sydsvenskan) 

Det finns ingen konflikt mellan klimatåtgärder och fattigdomsbekämpning, skriver Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden, WWF.


Att släcka ljuset en timme hjälper inte världens fattiga, skriver Martin Andersson och Christer Gunnarsson från Lunds universitet i Sydsvenskan (19.3). Vi håller med om det.

De skriver också att det är ”cyniskt och chockerande okunnigt” av miljöminister Carlgren att ”framställa manifestationen Earth Hour som en solidaritetsaktion med jordens fattiga”. Där håller vi inte med.

Lördagen 27 mars klockan 20.30 genomförs Earth Hour i närmare 120 länder på initiativ av Världsnaturfonden, WWF. Earth Hour är en symbolhandling som syftar till att skapa debatt kring klimatet och få världens beslutsfattare att agera.

Artikelförfattarna tolkar det miljöminister Andreas Carlgren (C) skriver i sitt brev som att Earth Hour skulle vara en ”manifestation för världens fattiga”:

”Miljöministern tycks mena att det bästa sättet att utrota fattigdomen och skapa hållbara samhällen är att se till att jordens medeltemperatur inte stiger med mer än två grader”.

Men det var inte det som miljöministern skrev. Han menar att något måste göras för klimatet.

Det är förvånande att Gunnarsson och Andersson ifrågasätter vikten av att uppnå tvågradersmålet för att utrota fattigdomen. En överväldigande enighet råder om hur avgörande klimatfrågan är för utvecklingsländerna och FN:s Human Development Report 2008 har tydligt slagit fast att den rika världens koldioxidfotavtryck utgör ett direkt hot mot möjligheterna att nå millenniemålen.

Artikelförfattarna har dock rätt i att man bör bygga ut infrastrukturen i utvecklingsländerna. Under de närmaste åren kommer bara i Afrika och Asien närmare 1,7 miljarder människor att flytta in till städerna. Redan i dag genereras närmare 80 procent av koldioxidutsläppen i städer.

En färsk rapport från WWF visar att 350 biljoner USD kommer att investeras i urban infrastruktur, främst i u-länderna, under de närmaste 30 åren. Här har svenska företag möjlighet att ta marknadsandelar och samtidigt bidra till en klimatvänlig urban infrastruktur såsom fossilfria transporter och konstruktion av framtidens energipositiva bostäder.

Genom att släcka på Earth Hour visar man sitt stöd för konkreta klimatåtgärder. Inte för direkta lösningar på fattigdomsproblemen.

Det har varken WWF eller miljöministern påstått.

Istället för att diskutera om Earth Hour är bra eller dåligt låt oss fokusera på konkreta lösningar som gagnar oss alla. Var med och släck på lördag, vi är alla en del av lösningen.Lasse Gustavsson

Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se