(c) WWF / Fritz PÖLKING

WWF i replik: Rederiernas och fartygens ansvar att använda tekniken

2009-06-17 (publicerad i MiljöAktuellt) 

Åsa Andersson, chef WWFs Östersjöprogram, går i svaromål på Gustaf O Douglas debattartikel om kryssningsfartygen i Östersjön.


Med Östersjöns och därmed även skärgårdens miljö för ögonen anser WWF att det är ohållbart att kryssningsfartyg får tömma sitt orenade avfallsvatten rakt ut i havet. Rakt ut i den miljö som tillhör oss alla – och som är grunden för rederiernas verksamhet. Idag finns inga regler som på ett effektivt sätt stoppar dumpningen av avloppsvatten, ett problem som WWFs nätverk runt Östersjön under några år arbetat för att lyfta fram.

Det är ett bristande regelverk i behov av grön modernisering som är orsaken till att orenat avloppsvatten kan dumpas rakt ut i havet. Redan för två år sedan kontaktade WWF färjerederier och kryssningsföretag som trafikerar Östersjön med en uppmaning till ett frivilligt stopp av dumpning av avloppsvatten. Nästan samtliga rederier runt Östersjön svarade positivt, men det gjorde endast tre av de internationella kryssningsrederierna. Så visst är det ett steg i rätt riktning när en organisation som representerar de stora kryssningsfartygen som trafikerar Europa beslutar att stoppa dumpningen av orenat avloppsvatten i Östersjön.

Det finns många steg kvar att ta och ett av dessa är att arbeta för att hamnarna runt Östersjön får den tekniska möjligheten att ta emot detta avfallsvatten. För att undvika att dumpning sker ute till sjöss måste möjligheten att lämna sitt avfallsvatten vara utan särskild kostnad. Med särskild menas en enskild kostnad just för den tjänsten. Det betyder dock inte att det är gratis. Stockholms hamnar har till exempel den kostnaden inkluderad i sin hamnavgift, så fartygen får betala för tjänsten vare sig de använder den eller inte.

Varje Östersjöland eller stad som tar emot kryssningsfartygen har ansvaret för att erbjuda modern teknik för att omhänderta fartygens avloppsvatten – och det är rederierna och fartygens ansvar att använda sig av den tekniken.

Visst kommer det att ta tid innan alla hamnar som förväntas kunna ta emot avloppsvattnet har teknologin att göra det, men istället för att avskräckas arbetar WWF vidare för att göra den tiden så kort som möjligt.


Åsa Andersson

Chef för Världsnaturfonden WWFs Östersjöprogram 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se