(c) WWF / Fritz PÖLKING

Kommuner måste kunna stoppa utvinning av olja och gas

2010-08-13 (publicerad i Dagens Samhälle) 

Kommunerna har vetorätt gällande vindkraftetableringar men inte när det handlar om ny utvinning av olja och gas. Detta måste ändras skriver Carl Piper, ordförande i nätverket Heaven or sHell, och Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.


Fler än hälften (52 procent) av 281 riksdagskandidater uppsatta på valbar plats anser att kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi som olja och gas. Endast 15 procent motsätter sig ett sådant veto, medan 33 procent svarade ”tveksam/vet ej/vill ej svara” i Heaven or sHells valenkät.

Stödet för ett kommunalt veto är starkast bland den rödgröna oppositionen och inom Centerpartiet. Men också bland moderater och kristdemokrater finns betydligt fler förespråkare än motståndare. Det är bara bland folkpartister som motståndarna är fler.

Sammantaget är alltså beskedet från riksdagskandidaterna mycket tydligt: Kommunerna bör få vetorätt mot utvinning av fossil energi.

Deras ställningstagande är lätt att förstå. De pågående klimatförändringarna bör mötas med investeringar i förnybar energi och satsningar på energieffektivisering – inte med ökad utvinning av fossila bränslen.

Den senaste tidens miljö- och naturkatastrofer visar än en gång på hur viktigt det är att komma bort från fossilberoendet, och det snarast. Vi måste omedelbart börja en kraftfull satsning på förnybara energislag och ny klimatsmart teknik.

Därför är det också naturligt att det bland riksdagskandidaterna finns en stark opinion ­för att olje- och gasjätten Shell inte bör få tillstånd att utvinna fossilgas i Skåne. 98 av de riksdagskandidater som svarat anser detta, medan bara 40 tycker att Shell bör få tillstånd.

Riksdagskandidaterna har därmed en helt annan inställning än den som näringsminister Maud Olofsson redovisade i riksdagen den 29 juni. Näringsministern ville varken ändra minerallagen så att de berörda kommunerna får vetorätt eller markera sitt motstånd mot Shells planerade gasutvinning.

Världsnaturfonden WWF och Heaven or sHell, ett nätverk som arbetar för att stoppa Shells provborrningar efter fossilgas i Skåne, vill påverka riksdagen så att kommuner och länsstyrelser får rätt att säga nej till undersökning och utvinning av de ämnen som omfattas av minerallagen. På så sätt skulle ett lokalt engagemang kunna bli ett vapen mot fortsatt utvinning av fossila bränslen och mot den pågående klimatförändringen.


Peter Westman

Naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF


Carl Piper

Ordförande i nätverket Heaven or sHell
 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se