(c) WWF / Fritz PÖLKING

Miljöcertifiera Östersjöfisket

2009-10-01 (publicerad i Sydsvenskan) 

Att stoppa svartfisket och den slösaktiga dumpningen av oönskade bifångster måste stå högt på dagordningen när Östersjöregionens fiskeministrar idag möts i Saltsjöbaden, skriver Peter Westman och Inger Näslund på Världsnaturfonden, WWF, tillsammans med Inger C Larsson och Mark Ventress på Findus Sverige.


Idag möts Östersjöregionens fiskeministrar i Saltsjöbaden för att diskutera den långsiktiga förvaltningen av Östersjöns fiskbestånd.

Om några år kommer allt danskt fiske att vara miljöcertifierat – men vad händer i Sverige och övriga länder?

Fiskeminister Eskil Erlandsson (C) måste agera för att stoppa tjuvfisket och den absurda och slösaktiga fiskdumpning som WWF:s vetenskapliga studie tidigare i år – och nu även TV-dokumentären Alla torskar – har uppmärksammat.

För att förbättra för fisken i Östersjön krävs att fiskeministrarna tar ställning för en förbättrad kontroll som öppet och tydligt redovisar ländernas fångster. Enligt det internationella havsforskningsrådet, Ices, har svartfisket i Östersjön på drygt ett år minskat från 35 procent till häpnadsväckande låga 6 procent. Uppgifter om vilka siffror länderna har uppgett är idag inte officiella.

I våras presenterade WWF en vetenskaplig studie som visar att 40 procent av all fisk som världens fiskeflottor fångar varje år inte tas tillvara. Den viktigaste orsaken till de höga bifångsterna är att de flesta fiskeredskap inte är selektiva utan även fångar stora mängder fåglar, däggdjur och oönskade fiskar.

Den mest slösaktiga formen av fiske är troligtvis hajfensfiske där uppskattningsvis 92 procent av fångsten, inklusive de döende, fenlösa hajarna, kastas tillbaka. Bifångst av små fiskar, som inte får en chans att bli vuxna innan de plockas upp och kastas döda tillbaka i havet, är en lömsk och osynlig form av överfiske, vilket filmen Alla torskar visade i söndags i SVT.

Mängden torsk i Östersjön har ökat, vilket innebär att även de oacceptabla bifångsterna av ung torsk har ökat. Dumpningen, eller utkasten som experterna kallar det, måste stoppas. Ett mer selektivt trålfiske måste utvecklas för att hejda detta oetiska resursslöseri som tillåts pågå år efter år. En långsiktig och etisk förvaltning måste gynna fiskbeståndens tillväxt.

Konsumenternas krav på ett etiskt fiske ökar, och i flera länder, som i England och Tyskland, finns det gott om fisk som är miljöcertifierad enligt MSC, Marine Stewardship Council. I Holland står regeringen bakom MSC-certifieringen.

Spårbarheten och miljömärkningen följer fisken från hav till tallrik. Danska fiskares beslut att allt danskt fiske inom några år skall vara MSC-certifierat borde vara en sporre för övriga Östersjöländer.

Om alla länder bjuder till kan samtliga kommersiella fiskarter i Östersjön certifieras enligt MSC om bara några år. Bara ett ansvarsfullt och uthålligt fiske, som tar av räntan och inte av kapitalet, har en framtid.

Det pågående ministermötet är en uppföljning av 2007 års konferens då EU-länderna enades om att minska det illegala fisket genom bättre kontroll och minskad fiskeflotta. Vi uppmanar jordbruksminister Eskil Erlandsson att som representant för det svenska EU-ordförandeskapet ta chansen att utveckla EU:s gemensamma fiskeripolitik i modern, ekologisk hållbar riktning.

Österjöns fiske har då chansen att bli ett föredöme för övriga EU.


Peter Westman

Naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF


Inger Näslund

Fiskeexpert, Världsnaturfonden WWF

Inger C Larsson

Ansvarig för kvalitets- och uthållighetsfrågor, Findus Sverige
 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se