(c) WWF / Fritz PÖLKING

Kryssningsfartygen fortsätter dumpa avloppsvatten i Östersjön

2010-09-23 (publicerad i Teknikdebatt) 

Förra sommaren erbjöd sig kryssningsrederiernas europeiska intresseorganisation att frivilligt tömma avfallsvatten – bland annat från toaletterna – via hamnarnas mottagningsstationer. Trots det tömmer fortfarande mindre än hälften av kryssningsfartygen sitt avfallsvatten i Stockholms hamn där kapacitet finns och flera av fartygen tömmer bara symboliska mängder. WWF yrkar nu på ett förbud mot avfallsdumpning i Östersjön för alla passagerarfartyg.


Det var en framgång när kryssningsrederiernas europeiska intresse-organisation (European Cruise Council) förra året lovade att frivilligt sluta dumpa avfallsvatten ute till havs. Kravet var att anläggningarna skulle hålla en tillräckligt hög standard med en snabb tömning som inte innebar några extra kostnader.

Än så länge är det relativt få kryssningshamnar som kan erbjuda fullgoda mottagningsstationer för svartvatten – men Stockholms hamn och i viss mån även Göteborgs hamn motsvarar rederiernas krav. Trots det är det bara ett av de anlöpande kryssningsrederierna i Göteborg som tömmer i land – och i Stockholm väljer fortfarande över hälften av kryssningsfartygen att inte tömma avloppsvattnet i hamn utan med största sannolikhet rakt ut i den redan allvarligt övergödda Östersjön. Dessutom tömmer flera av de fartyg som använder Stockholms mottagningsanläggningar bara symboliska mängder.

Problemet är att det inte finns några lagar för det här. På land hade det självklart varit otänkbart med utsläpp av den här storleken. Med tanke på att många av de ansvarsfulla fartygen tömmer mellan 500-1 000 kubikmeter svartvatten i Stockholms hamns anläggningar kan man göra sig en vag men obehaglig uppfattning om vilka mängder som dumpas ute i havet av de andra fartygen.

Däremot ser det med några få undantag bättre ut hos linjetrafiken framförallt mellan Stockholm och andra Östersjöhamnar. Även Gotlandstrafiken tömmer numera allt avfallsvatten i land. Kryssningstrafiken ligger långt efter vilket dels beror på att vissa rederier kommer från länder där miljömedvetenheten är låg och på att de normalt seglar i områden där utsläpp inte uppmärksammas och mottagningsmöjligheter saknas.

I slutänden handlar det om ansvar. Det är viktigt att länder och hamnar ställer upp. Städerna som tjänar mycket pengar på kryssningsturisterna måste också vara med och betala notan för att turistnäringen ska bli så miljövänlig som möjligt. De som tjänar på en verksamhet måste också ta ansvar för de utsläpp och skador den genererar vilket annars tredje part får stå för – i värsta fall genom att se sin miljö långsamt förstöras.

WWF deltar vid Internationella Sjöfartsorganisationens (IMO) 61:a miljömöte i slutet av september och kommer återigen tala för ett förbud av avfallsdumpning från passagerarfartyg i Östersjön. Då lägger Östersjöländerna fram ett gemensamt förslag med stöd för ett förbud där respektive land förbinder sig att erbjuda kryssningsfartygen fullgoda mottagningsanläggningar i de hamnar de besöker. 
 

Mattias Rust
Sjöfartshandläggare, Världsnaturfonden WWF

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se