(c) WWF / Fritz PÖLKING

Jordbruket rör fler än bönder

2010-11-13 (publicerad i Sydsvenskan) 

På onsdag presenterar EU-kommissionen sitt förslag om den framtida jordbrukspolitiken. Frågan berör hela samhället och därför måste fler röster än jordbrukets höras i debatten, skriver Peter Westman, naturvårdschef på WWF, och Anders Bergström, Kommunals tredje vice ordförande. Alla påverkas vi av EU:s jordbrukspolitik. Som medborgare, konsumenter och skattebetalare är vi med och betalar och får ta konsekvenserna av den. 

Jordbrukspolitiken har också stor betydelse för hur miljön mår, både på land och i havet och för hur det är att verka och leva på landsbygden. Därför behövs ett större engagemang av aktörer utanför jordbrukssfären, stora som små.

Jordbruket är helt integrerat i EU:s politik. Alla övergripande politiska beslut om regleringar och ekonomiskt stöd till jordbruket fattas på EU-nivå. EU:s jordbruksbudget omfattar ofattbara 530 miljarder kronor i år, eller drygt 40 procent av EU:s hela budget.

Trots det är det få som vet någonting alls om jordbrukspolitiken och ännu färre som aktivt deltar för att påverka den.

Just nu genomgår både EU-budgeten och jordbrukspolitiken en omfattande reform. Den nuvarande politiken har sina rötter i Romfördraget som formulerades år 1957, i ett Europa präglat av andra världskrigets ransoneringar och matbrist.

De viktigaste målen var då att öka produktionen och maximera resursutnyttjandet. Andra målsättningar var att stabilisera marknaden, att ge jordbruksproducenterna en skälig levnadsstandard – och att trygga tillgången på mat till rimliga priser.

Däremot fanns inga mål för miljö och hållbar utveckling, för matkvalitet, för de jordbruksanställdas arbetsvillkor eller för politikens inverkan på fattiga länder utanför EU.

Trots många jordbruksreformer sedan dess är den juridiska grunden och målsättningarna för politiken fortfarande desamma som 1957.

Den nuvarande politiken har gynnat framväxten av en jordbrukssektor som läcker såväl näring och bekämpningsmedel som växthusgaser. Sektorn är också en av de farligaste när det gäller allvarliga arbetsplatsolyckor.

Dessutom bidrar politiken till den världsordning som gör det svårare för fattiga länder att bygga upp en sund ekonomi med fungerande välfärd och näringsliv.

Jordbrukspolitiken skulle kunna vara ett effektivt styrinstrument för att nå de mål som samhället ställer idag. Jordbruket är den största orsaken till övergödningen av Östersjön. Jordbrukspolitiken skulle kunna användas för att styra användningen av kväve och fosfor i jordbruket, och därmed minska näringsläckaget till havet.

Jordbruksfrågor diskuteras inom EU i jordbruksrådet, där enbart jordbruksministrarna deltar. I EU-parlamentets jordbruksutskott sitter i princip bara jordbrukare. Nu är det dags för fler att lägga sig i.

Det är märkligt att en diskussion som handlar om sådana enorma resurser, och dessutom om våra skattepengar, inte förs med större engagemang i Sverige.

Vi måste ta vår del av ansvaret för att skapa en effektiv och hållbar jordbrukspolitik som ger oss det jordbruk, den landsbygd och det samhälle vi vill ha.

Peter Westman

Naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF 

Anders Bergström
Tredje vice ordförande, Kommunal  


 

 

 

Senast uppdaterad 2011-06-07

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se