(c) WWF / Fritz PÖLKING

Tjäna på att berätta om etik och moral

2010-11-18 (publicerad i Dagens Industri) 

Om konsumenterna skänker pengar till Röda korset, källsorterar soporna och kör hybridbil – då kräver de också att företag och organisationer agerar likadant. Att konsumenterna dessutom inte har något emot att företag tjänar pengar på sitt sociala ansvarstagande kommer troligen som en överraskning för de flesta svenska företag. Men konsumenter är inte dummare än att de förstår att företag som tjänar pengar på samhällsengagemang också blir mer villiga till fler ansvarsfulla investeringar i framtiden.

Hälften av de svenska konsumenterna tycker att det är viktigt att de produkter eller tjänster de köper är etiska och främjar samhället och miljön. 85 procent kan tänka sig att betala merför en vara från ett företag som arbetaraktivt med socialt ansvarstagande. Mer än två tredjedelar tycker att svenska före tag kommunicerar för lite om detta.

Det visar en färsk kvantitativ undersökning med 1 000 respondenter gjord på uppdrag av SIS, Swedish Standards Institute, som nu lanserar ISO 26000, en ny global standard för företags och organisationers sociala ansvarstagande, även kallat CSR.

Standarden har tagit fem år att ta fram i en ingående process där 99 länder, 42 viktiga internationella organisationer som WHO, Global Reporting Initiative, OECD och FN och ett flertal svenska storföretag och organisationer, exempelvis Ikea, Folksam, ABB, Vattenfall, Atlas Copco, Stockholmsläns landsting, KPA Pension, Världsnaturfonden WWF, Ericsson och Volvo har deltagit.

Den nya standarden underlättar hållbar handel för svenska företag med exempelvis Östeuropa, Asien och Afrika.

Socialt engagemang betyder mest närkonsumenten väljer mellan två produkter till samma pris. Enligt undersökningen vill 63 procent att företagen berättar i sin marknadsföring om de görbra saker för samhället och miljön. De känner dessutom hög tillit till svenska företags kommunikation, 78 procentanger att de litar på alla eller vissa företag när de talar om sitt sociala ansvarstagande.

Att många företag inte marknadsför sitt hållbarhetsarbete i större utsträckning beror – förutom på rädslan att upp fattas som alltför skrytsamma – på att de är rädda för att granskas eller tycker att de egentligen borde göra ännu mer.

Den nya standarden hjälper företagen att berätta om det samhällsansvarde tar. Hållbarhetsarbetet görs tydligare, mer systematiskt och transparent.  Företagen för en dialog med intressenter, och socialt ansvarstagande och miljö fårstark förankring i företagsledningen. Det skapar en ny och tydlig grund för att kommunicera hållbarhetsarbetet.

Standarden ger stora möjligheter att bygga broar mellan socialt ansvarstagande och varumärkesbyggande. Konsumenter och företag är alla samhällsmedborgare. Företagen måste axla den större och viktigare roll som konsumenterna kräver av dem – och inte missa att berätta om det.

Vi uppmanar svenska företag att fortsätta jobba med socialt ansvarstagande och miljöfrågor, att göra det i ännu högre grad och i snabbare takt – och framför allt att berätta om det. Det lönar sig.


Lars Flink
Vd, SIS, SwedishStandards Institute

Sofia Hagman
CSR-ansvarig, KPA Pension

Carina Lundberg Markow
Chef, ansvarsfullt ägande, Folksam

Håkan Wirtén
Generalsekreterare,Världsnaturfonden WWF

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-02-21

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se