(c) WWF / Fritz PÖLKING

Kortslut inte hela vårt klimatarbete

 

2011-01-31 (publicerad i GP) 

Minst 70 miljoner ton växthusgaser riskerar att hamna i atmosfären om regeringen bestämmer sig för att sälja Sveriges överskott av utsläppsrätter till något annat EU-land. I dag hålls en interpellationsdebatt i Riksdagen om Sveriges utsläppsrätter. En lång rad organisationer uppmanar nu regeringen att upphäva detta överskott.


Relaterat

I Naturvårdsverkets senaste statistik över Sveriges utsläpp av växthusgaser framgick att Sverige till 2009 minskat utsläppen med 17 procent jämfört med 1990. Nu råkade 2009 vara ett krisår, vilket minskar utsläppen, men det förklarar bara en liten del av minskningen: politiska beslut, företagens klimatåtgärder och människors engagemang har gett ett tydligt resultat!


Mycket återstår innan Sveriges utsläpp är nere på långsiktigt hållbara nivåer. Inte minst måste vi göra något åt de snabbt ökande utsläppen i andra länder som vår import av koldioxidkrävande varor orsakar. Men de första stegen har tagits.


Detta ger Sverige ett överskott av så kallade utsläppsrätter, som helt eller delvis kan säljas till andra länder när sammanräkningen sker efter att Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012. Regeringen har öppnat dörren för att så kan ske. En nätt intäkt på 7 – 8 miljarder till statskassan hägrar.


Men det skulle betyda att upp till 70 miljoner ton av de växthusgaser som vi tillsammans har besparat jordens atmosfär kommer att släppas ut av något annat land i stället. Åratal av klimatansträngningar går då mer eller mindre bokstavligen upp i rök.
I stället uppmanar vi regeringen att annullera överskottet, så att utsläppen besparas atmosfären.


Oförsvarbar försäljning

En försäljning hade kunnat vara acceptabel om de sammanlagda utsläppsminskningarna under Kyotoprotokollet varit tillräckligt stora. Men det har länge stått klart att mycket, mycket mer behöver göras för att undvika risken för katastrofal klimatförändring, både internationellt och inte minst i Sverige. Därför är en försäljning av utsläppsrätterna miljömässigt oförsvarbar.


Ytterligare ett skäl att inte sälja bort våra extra klimatansträngningar är att det vore djupt demoraliserande för allt klimatarbete som pågår. Människor, företag och offentliga myndigheter engagerar sig för att öka tempot i att ställa om produktion, transporter och konsumtion i mer klimatvänlig riktning.


Att stimulera till ytterligare ansträngningar som bara ger möjlighet till ökade utsläpp någon annanstans kortsluter hela klimatarbetet. 


Riksrevisionen har i en rapport från 2009 krävt att regeringen skapar större transparens i hanteringen av frågan. Riksdagen beslutade i våras att en eventuell försäljning ska beslutas av riksdagen och att regeringen öppet ska redovisa sina planer. Men fortfarande är oklarheten stor.


I ett svar på en riksdagsfråga den 22 december svävade miljöminister Andreas Carlgren betydligt på målet. Han antydde bland annat att det skulle vara emot internationella regler att annullera intjänade utsläppsrätter, trots att Kyotoprotokollet ger länderna just den möjligheten. Och i en intervju i Veckans affärer den 29 november 2010 öppnar finansminister Anders Borg upp för en försäljning.

 

Hejdar knappast uppvärmningen

Det enda skönjbara argumentet för att behålla möjligheten till försäljning är att det skulle kunna vara en bricka i förhandlingsspelet för att förmå tveksamma EU-länder att acceptera ett höjt EU-mål inför 2020. Men den globala uppvärmningen hejdas knappast av att man sätter högre mål och sedan ger länder generösa möjligheter att slippa uppnå dessa. Om detta sätts i system urholkas trovärdigheten för de politiska ambitionerna. Klimatet bryr sig bara om reella utsläppsminskningar. Vi som skrivit under denna artikel har i olika sammanhang fört fram att en försäljning skulle kortsluta det svenska klimatarbetet.

 

Inspireras av Storbritannien

Efter finansministerns uttalande tog organisationen Klimataktion initiativ till ett upprop som kräver att Sverige låter sig inspireras av Storbritannien som redan nu tydligt har sagt att man förbehåller sig rätten att annullera sina överskott. Sverige kan bli ännu tydligare genom att deklarera att vi kommer att annullera våra överblivna utsläppsrätter. De växthusgaser vi har låtit bli att släppa ut skulle därmed hållas borta från atmosfären för all framtid.


Det ännu nystartade uppropet har fått över 3 000 undertecknare och vi hoppas på en mångdubbling. Att Sverige redan har kunnat skapa ett överskott visar att målen har varit låga och att det hittills har gått mycket lättare att minska utsläppen än vad politikerna har trott. Det finns ett stort engagemang för att Sverige ska föra en mycket mer ambitiös klimatpolitik. Det vore väldigt olyckligt om våra klimatansträngningar skulle reduceras till en lättförtjänt budgetpost på finansdepartementet, och därmed få tillåtas att väga tyngre än vår gemensamma framtid.

 

 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Svante Axelsson
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

 

Henrik Grape
Svenska kyrkans handläggare för hållbar utveckling

 

Pär Holmgren
Meteorolog
 

Samuel Jarrick
Talesperson för Klimataktion

 

Martina Krüger
Klimatchef Norden Greenpeace
 

Annica Sohlström
Generalsekreterare Forum Syd

 

Anders Wijkman
Rådgivare, Stockholm Environment Institute

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2011-02-21

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se