(c) WWF / Fritz PÖLKING

Licensjakten har inte minskat tjuvjakten på varg

 

2011-09-07 (publicerad i SVT Debatt) 

Världsnaturfonden WWF beställde fyra forskningsrapporter om de fyra stora rovdjuren (björn, järv, lo och varg) som granskat den illegala jaktens omfattning och trender över tiden. Om forskarnas studieområden är representativa, så har inte den illegala jakten på lo, järv och björn minskat sedan 1990-talet trots högre jaktkvoter och otaliga beslut av både myndigheter och politiker, skriver företrädare för WWF.

 

En omfattande illegal jakt av stora rovdjur pågår. Uppskattningsvis dödas varje år hundratals av de drygt 5 000 stora rovdjur som lever i Sverige. Den illegala jakten står ofta för en stor del av den årliga dödligheten. Under de senaste tio åren har en mängd beslut och åtgärder genomförts av svenska myndigheter och politiker, åtgärder som borde ha minskat omfattningen av den illegala jakten på stora rovdjur.
 
Jaktkvoterna har höjts och två licensjakter på varg har genomförts. Möjligheterna att freda tamdjur har ökat liksom regionalt medbestämmande via viltförvaltningsdelegationer. Andra exempel är att polis- och åklagarmyndigheterna prioriterat brott där stora rovdjur är inblandade och länsstyrelserna arbetar med att vara synliga i fält. Men frågan är om detta haft någon effekt på den illegala jakten på stora rovdjur?
 
Världsnaturfonden WWF beställde därför fyra forskningsrapporter om de fyra stora rovdjuren (björn, järv, lo och varg) som granskat den illegala jaktens omfattning och trender över tiden. Rapporterna bygger på studier av rovdjur som varit försedda med sändare men även på resultat från undersökningar som gjorts kring dödsorsaken. Om forskarnas studieområden är representativa, så har inte den illegala jakten på lo, järv och björn minskat sedan 1990-talet trots högre jaktkvoter och otaliga beslut av både myndigheter och politiker. Glädjande har den illegala jakten på varg gått ned med två tredjedelar och sannolikt startade minskningen redan 2003 och fortgick fram till 2005. Sedan dess har den legat på en lägre nivå.
 
Orsaken till detta trendbrott för vargen går inte utifrån rapporten att knytas till någon speciell händelse. Trots det har resultaten i just denna rapport använts som bevis att licensjakterna på varg (2010 och 2011) bidrog till att den illegala jakten på varg minskade drastiskt. Förändringen började ju redan vid 2003 och kan inte kopplas ihop med licensjakterna som beslöts långt senare. En annan intressant detalj är att regeringen i sitt svar till EU från den 17 augusti i år, hänvisar till WWF:s rapport trots att den ännu inte varsläppt.
 
Om vi ska spekulera i varför den illegala jakten på varg har minskat kan en orsak vara att det skett en attitydförändring. Det är helt enkelt inte OK att döda vargar illegalt. Staten har satsat stora resurser på just varg och tillsammans med flera olika åtgärder kan de som tjuvjägare som tidigare levde i ”gråzonen” och dödade varg illegalt, nu välja att låta bli. Licensjakten på varg kan nu de sista åren ha hjälpt till att hålla den illegala jakten nere. Men det som talar emot det är att när det gäller björn och lodjur finns det ingen koppling med att kraftigt ökad laglig jakt minskar den illegala jakten.
 
Vargfrågan är mycket mer kontroversiell och kanske gäller här helt andra regler än för de andra stora rovdjuren. Den illegala jakten är kriminell, men bara ett fåtal är villiga att träda fram och berätta vad de vet för polisen, kanske på grund av missriktad lojalitet eller rädsla.

 

 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

Tom Arnbom

Rovdjursansvarig, Världsnaturfonden WWF

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-11-17

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se