(c) WWF / Fritz PÖLKING

Lagstifta om hemmaarbete!

 

2012-02-13 (publicerad i Teknikdebatt.se) 

Jobbar du hemifrån ibland? Gör du det för att slippa bilköerna på vägen till jobbet? För att du arbetar mer effektivt eller kanske för att du vill minska din klimatpåverkan? Alla dessa argument håller gott och väl för att stanna hemma en dag från jobbet. Ändå är det få förunnat att faktiskt få slippa kontorsdatorn och istället koppla upp sig i hemmets lugna vrå. Vi kräver att politikerna tar tillvara på den flexibla arbetsplatsens alla möjligheter och lagstiftar om rätt till hemmaarbete!

 
I onsdags genomfördes ”jobba hemma-dagen” där Microsoft stängde sitt kontor och lät alla jobba hemma. Samtidigt uppdagas de stora skillnaderna i möjligheten att jobba mer flexibelt. Män har till exempel större möjlighet att jobba på distans än kvinnor och besluten om vem som ska få koppla upp sig hemma tas av chefen. Detta har lett till att vi i Sverige idag bara är cirka fyra till fem procent som arbetar flexibelt, men så är det inte överallt. I Storbritannien är det till exempel lag på att få ansöka om att arbeta flexibelt och i USA har de federala myndigheterna en skyldighet att se över vilka anställda som skulle kunna arbeta flexibelt och sedan erbjuda dessa flexibla arbeten.

Det är åtgärder som både samhället och företagen vinner stort på. När British Telecom införde möjlighet till hemmarbete ökade effektiviteten bland de anställda med 20 procent och företaget sparade närmare 950 miljoner dollar per år tack vare minskade lokalkostnader.  Med detta minskade även deras energiförbrukning och därmed deras klimatpåverkan. Hemmarbetet är alltså inte bara effektivt och företagsekonomiskt lönsamt. Det är också ett viktigt verktyg i arbetet mot klimatförändringarna. I vår rapport Flexibelt arbete – lösningar för ett hållbart arbetsliv i en förändlig värld tydliggörs de stora klimatvinsterna med hemmaarbete. Varje svensk som arbetar hemifrån en dag i veckan istället för att ta bilen till arbetet kan minska sina utsläpp cirka 0,4 ton per år (att jämföra med våra totalutsläpp på ca 6,4 ton per person och år). 

Kunskapen om det flexibla arbetets möjligheter är dock ingen nyhet. Flera olika utredningar har gjorts i Sverige som alla pekar på de många fördelarna. I en statlig utredning från 1998 kom man till exempel fram till att Sverige har stor potential för arbete på distans bland annat på grund av god kompetens inom telekommunikationer, hög datortäthet, bra uppkopplingar och mindre hierarkisk verksamhet. Trots detta har ingen nämnvärd ökning av antalet flexibla arbeten skett sedan dess. Däremot ökar argumenten för hemmaarbetet för var dag som går. Klimathotet växer och trafiksituationen blir allt mer ohållbar. I Stockholm bedöms trängseln i vägnätet att öka och bli fem gånger större i kölängd räknat till 2030. Frågor som borde stå högt på politikernas agenda. Ändå tas inte denna lösning på allvar inom politiken. Besluten överlåts istället på arbetsgivarna.

Vi uppmanar därför Sveriges politiker att ta tag i den här frågan som dragits i långbänk alldeles för länge. Vi har sett hur politiker i andra länder runt om i världen har förstått det flexibla arbetets stora potential. Nu är det hög tid att även de svenska politikerna gör det. Det är orimligt att besluten om arbetstagarnas möjligheter enbart ska ligga på arbetsgivarna. Det är dags för politiska beslut som stimulerar och underlättar för människor att arbeta flexibelt.

David Söderlund
VD, Giritech Svenska AB

Stefan Henningsson
Klimatexpert , WWF Sverige

 

 

 

Senast uppdaterad 2012-02-14

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se