(c) WWF / Fritz PÖLKING

Dynamisk samordnare krävs för Östersjöns miljö

2012-08-31 (publicerad i Arbetarbladet, Piteå-tidningen) 

För att Östersjön ska bli friskare krävs stora insatser av regeringar, företag och allmänheten. Det behövs också en kraftfull och karismatisk dirigent, skriver grundarna av 10-årsjubilerande Östersjöfestivalen och Världsnaturfonden WWF.

 

För att Östersjön ska bli friskare krävs stora insatser av regeringar, företag och allmänheten. Det behövs också en kraftfull och karismatisk dirigent, skriver grundarna av 10-årsjubilerande Östersjöfestivalen och Världsnaturfonden WWF.


Östersjöns hälsa vacklar men ljusglimtar finns. Positivt är att torskbeståndet öster om Bornholm växt till sig. EU har förbjudit fosfater i tvättmedel och maskindiskmedel från 2013 respektive 2017. Men fortfarande är havet i dåligt skick.


Östersjöfestivalen startades av undertecknade dirigenter, Berwaldhallen i Stockholm och WWF för att genom musikens kraft öka samarbetet mellan grannländerna till skydd vårt unika innanhav. För en samstämmig orkester behövs ett skrivet partitur och en kraftfull dirigent. Politiskt behövs detsamma för Östersjön.


Bovarna är bland annat övergödning, miljögifter, lagligt och olagligt överfiske samt negativ påverkan från sjöfarten. Övergödningen orsakas av för stora utsläpp av fosfor och kväve. Forskare befarar att hela ekosystemet närmar sig en kritisk tröskel där det blir extremt svårt att återställa havets ekosystem.


I över 30 år har Helsingforskonventionen, Helcom, arbetat för att skydda den unika naturen, djurlivet och miljön. Det mångåriga samarbetet var länge ett föredöme.
Arbetet med att få bort Östersjöns cirka 140 hot spots – de drygt 140 värsta förorenarna kring Östersjön - har varit framgångsrikt. Reningsverk har byggts, industrier har investerat i modern och renare teknik som haft stor lokal effekt i många kustområden.


Ett bra exempel är reningen av avloppsvatten i S:t Petersburg som har minskat utsläppen av fosfor med 1 000 ton per år, ungefär en femtedel av den totala fosforbelastningen i Finska viken. Här behövs flera goda exempel i regionen.


 Enligt Helcoms handlingsprogram för Östersjön måste bland annat den årliga fosformängden som släpps ut i Östersjön via avloppsvatten minskas med 15 000 ton och största delen av återstoden är jordbrukets kvot. Det motsvarar cirka hälften av den nuvarande belastningen (cirka 30 000 ton/). Men en stor del av de beslut som fattats i Helcom genomförs aldrig i verkligheten – och om vi inte agerar nu går de hittills dryga 30 årens räddningsarbete i stå.


I en ny rapport ”Counter Currents – Scenarier för Östersjön år 2030” presenterar WWF fyra olika framtidsmöjligheter för Östersjön till år 2030. I det värsta scenariot ser vi en fragmentiserad region som präglas av misstro i stället för samarbete kring gemensamma miljömål. Resultatet blir ett hav med färre arter, ökad övergödning och sämre badvatten. Om länderna istället arbetar för att vända trenderna kan vi se en återhämtad havsmiljö med rena vatten och ett ekosystem i balans.


EUs Östersjöstrategi borde i större utsträckning användas för att samordna olika sektorer och finansieringsmöjligheter. I dag motverkar till exempel bristen på miljökrav i jordbrukets subventioner EUs ramdirektiv för vatten – vars mål är god vattenkvalitet i kustvatten, floder och sjöar. För att rädda Östersjön krävs miljardinsatser, men jämfört med EUs subventioner handlar det om marginella summor.

 
Sverige och Reinfeldt bör därför som tidigare statsministrar gjort, ta ledningen och bjuda in sina Östersjökollegor för att diskutera konkreta åtgärder för regionens framtid och förbättringar av havsmiljön.


Många olika åtgärder – för att Östersjön ska tillfriskna krävs:

  • En långsiktig och hållbar jordbrukspolitik införs i samband med EU:s budgetreform med färre skadliga subventioner som övergöder Östersjön.
  • Att EUs fiskepolitik förändras så att fiskbestånden får ekosystembaserade långsiktiga förvaltningsplaner på regional nivå istället för årliga kvotförhandlingar.
  • Att EUs Östersjöstrategi får fart och en integrerad havsförvaltning införs för hela Östersjön.

 
Vi vill också få bort övergödningen, farliga ämnen och att Östersjön får en gynnsam status när det gäller biologisk mångfald. Sjöfarten i Östersjön måste också miljöanpassas.


Förutsättningarna att lyckas är goda. Ekonomiska resurser, vetenskapligt kunnande och engagerade medborgare och företag – men orkestern med sina 9 länder saknar en karismatisk dirigent.


Östersjöområdets medborgare och skattebetalare väntar på konkreta resultat. Vi vädjar till statsminister Fredrik Reinfeldt att axla ledarskapet i regionen och i samarbete med övriga regeringschefer driva på för att rädda Östersjön. Från ord till handling!

 

 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare WWF


Michael Tydén

Konserthuschef, SR Berwaldhallen, grundare av Östersjöfestivalen


Esa-Pekka Salonen

Chefsdirigent, Los Angeles Philharmonic, konstnärlig ledare för och grundare av Östersjöfestivalen


Valery Gergiev

Konstnärlig ledare och chef för Mariinskijteatern i S:t Petersburg och grundare av Östersjöfestivalen

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-02-22

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se