(c) WWF / Fritz PÖLKING

Nu har Sverige chansen att ta krafttag mot övergödningen

2013-02-22 (publicerad i Dagbladet) 

I dagarna kom ett nytt dystert rekord för Östersjöns döda bottnar. Nästan 20 procent av egentliga Östersjön mellan Ålands hav och de danska sunden drabbades av syrebrist under 2011 och trenden fortsatte under 2012.

 
Det är dags för Sveriges regering och miljöminister Lena Ek att tydligt prioritera minskad övergödning och ett renare innanhav, skriver företrädare för Världsnaturfonden WWF.

I oktober samlas miljö­ministrarna i Helcomländerna i Köpenhamn för att ge rekommendationer om den framtida förvaltningen runt Östersjön. Världsnaturfonden WWF uppmanar Sveriges regering och Lena Ek att tydligt prioritera minskad övergödning och ett renare innanhav med allt vad det innebär i form av minskad algblomning, färre döda bottnar och bättre fungerande ekosystemtjänster.

Enligt Havs- och vattenmyndigheten tillförs varje år drygt 30 000 ton fosfor och en miljon ton kväve till Östersjön. Länderna kring innanhavet – Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige – kom 2007 i Krakow i Polen överens om en handlingsplan för havsmiljön. Ett av målen var att uppnå god ekologisk status år 2021, bland annat genom att minska tillförseln av kväve med cirka 115 000 ton per år.

I år ska handlingsplanen omförhandlas. Nya rekommendationer ska tas fram om hur mycket tillförseln av kväve och fosfor ska minskas från varje land.

Trots stora ambitioner har inte länderna klarat att levt upp till miljömålen. Exempelvis har tillståndet i Hanöbukten sedan dess förvärrats och är nu på gränsen till kollaps. Syrebrist gör till exempel att torskens fortplantning drabbas hårt.

För att följa upp vad som hänt sedan Polenmötet arr­angeras ett miljöministermöte i Köpenhamn 3 oktober. Här kan Östersjöns miljöministrar visa att man verkligen också i handling vill skapa förutsättning för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Just nu håller Miljödepartementet på med att ta fram ett utkast till deklaration inför detta möte.

Det är dags för Sverige och Lena Ek att ta ledningen och stå upp och försvara de krav på åtgärder för en hållbar utveckling av Östersjön och Östersjöregionen som beslutades i Krakow. Vi har inte råd att låta detta bli ännu en missad möjlighet!


 

Håkan Wirtén
Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Lennart Gladh

Övergödningsexpert Världsnaturfonden WWF

Jan Wärnbäck

Jordbrukshandläggare Världsnaturfonden WWF

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-02-26

 

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Världsnaturfondens presstelefon är stängd följande dagar under helgerna:
 
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
 
För akuta krisärenden, kontakta kommunikationschef Lisbeth Larsson via sms: 0708-21 71 56
 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!