(c) WWF / Fritz PÖLKING

Politikerna har gått i ide i klimatfrågan

2013-09-23 (Publicerad i Expressen)

Nu släpper FN:s klimatpanel IPCC sin femte vetenskapliga delrapport om klimatförändringarna. En ny undersökning från WWF visar att svenskarna är mycket oroade och vill att politikerna engagerar sig mer i klimatfrågan.


Mycket talar för att världen håller på att missa chansen att undvika allvarliga klimatförändringar. Enligt nyhetsbyrån Reuters visar IPCC i sin kommande vetenskapliga rapport - som presenteras den 27 september - att sannolikheten för att människan står bakom klimatförändringen ökat från 90 till 95 procent.

Tusentals forskare har jobbat med rapporten sedan den förra kom 2007 och utsläppen av växthusgaser har kontinuerligt ökat sedan dess. De växer i en takt som motsvarar de värsta scenarierna med en förväntad medeltemperaturökning på fyra grader på 100 år. Två graders uppvärmning av klimatet är vad forskare sagt är möjligt att klara av, och det är också det tak som politiker från hela världen enades om vid klimatmötet i Köpenhamn 2009.

Vad vi kan vara säkra på är att klimatförändringarna kommer att påverka oss på flera olika sätt i framtiden. Enligt en ny undersökning från WWF, genomförd av Cint med 1000 intervjuade svenskar, uppger många att de har klimatångest. 78 procent uppger att de oroar sig för klimatet. 41 procent tänker på klimatförändringarna varje vecka eller oftare. Högutbildade, kvinnor och unga oroar sig mest för klimatet. Bland de som doktorerat oroar sig 95 procent.

WWF hoppas att politikerna tar svenskarnas oro på allvar och genomför konkreta åtgärder. Ställ om Sverige mot 100 procent förnybar och hållbar energi senast 2050, baserad på solenergi, vindkraft, hållbar vattenkraft och bioenergi.

Våra pensionspengar är också oerhört viktiga ur klimatsynpunkt. I AP-fonderna finns 940 miljarder svenska kronor sparade i pensioner. Runt 45 miljarder är investerade i fossil energi och teknik som förvärrar klimatproblematiken för varje dag som går. Pengarna måste istället investeras i förnybar energi och energieffektivisering.

En klar majoritet av svenskarna (82 procent) tror, i likhet med IPCC och så gott som alla klimatforskare, att det är mänskliga aktiviteter som är orsaken till klimatförändringarna. De mest skeptiska till människans påverkan av klimatet i WWF:s undersökning är män med grundskoleutbildning. Mest övertygade är högutbildade kvinnor.

Svenskarna vill att deras parti ska bli tydligare med att föra fram hur de tänker lösa klimat- och miljöproblemen - 62 procent vill det. Och över hälften av svenskarna vill ha en kanal eller ett verktyg där de som medborgare direkt kan påtala för politikerna att de ska agera kraftfullt mot klimatförändringarna. En klar majoritet av svenskarna tycker inte att politikerna gör vad de kan för att förhindra uppvärmningen, och 88 procent anser att deras barn och barnbarn får ta konsekvenserna av att beslutsfattare inte tar klimathotet på allvar, enligt WWF:s undersökning.

Snart är det valår. Vi står inför en situation när vi är på väg att missa 2-gradersmålet och IPCC flaggar för att klockan är fem i tolv och tiden för handling krymper.     Sverige har en unik möjlighet att inspirera och visa vägen för den övriga världen när det gäller att satsa på jobb, investeringar och entreprenörskap kopplade till lösningar på en av vår tids största utmaningar.

Klimatfrågan måste prioriteras på den politiska agendan och politikerna måste visa initiativ, ledarskap och mod. 

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF
 
Stefan Henningsson, klimatexpert WWF

 

Senast uppdaterad 2013-09-26

Om undersökningen

78% av svenskarna oroar sig för klimatet. Högutbildade, kvinnor och unga oroar sig mest; kvinnor: 84%, åldersgruppen:18-24 år: 89%, bland de som doktorerat: 95%. Undersökningen genomfördes under 2013 i Cints onlinepaneler och bestod av slutna frågor. Den baseras på 1000 respondenter och är riksrepresentativ med hänsyn till kön, ålder och geografiska regioner.

Se hela undersökningen

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se