Foto: Ola Jennersten

Satsa mer på svenska lantbruket

2013-05-14 (Publicerad i Göteborgs-Posten)

Den kraftiga besparingen EU beslutade om tidigare i vår är ett hot mot det svenska jordbruket. Nu måste den svenska regeringen visa att man tar svensk landsbygd på allvar, skriver Ekologiska Lantbrukarna, LRF, Naturskyddsföreningen och WWF.


EU:s stats- och regeringschefer beslutade i februari om en kraftig nedskärning av den del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som kallas landsbygdsprogrammet. Detta är oroande. Såväl EU-minister Birgitta Ohlsson som landsbygdsminister Eskil Erlandsson har betonat att landsbygdsprogrammet är den del av jordbrukspolitiken som är viktigast för Sverige.


Förutsättning för turism
Anledningen är att man här kan rikta åtgärder mot specifika utmaningar. Lantbrukare får betalt för de kollektiva nyttigheter som biologisk mångfald och öppna landskap. Landskapen hålls öppna av betande kor och får som skapar livsmiljöer för mångfald, vilket i sin tur är centralt för ekosystemens gratistjänster som pollinering. Ett varierande odlingslandskap är dessutom en förutsättning för turism och rekreation. Landsbygdsprogrammet är också viktigt för att stärka konkurrenskraften i svenskt jordbruk.


Våra organisationer, med sammanlagt 560 000 medlemmar i ryggen, anser att lantbruk är en viktig del av en hållbar utveckling i Sverige. Landet har gott om vatten, utmärkt jordbruksmark och våra djur är uppfödda under världens strängaste djurskyddslagstiftning. Men det krävs att politikerna ger långsiktiga förutsättningar.


Därför uppmanar vi den svenska regeringen att visa att man tar svensk landsbygd och miljö på allvar genom att öka den nationella medfinansieringen av landsbygdsprogrammet. Regeringen kan investera i framtiden och göra jobb, miljö och landsbygd till vinnare. Det är en nödvändig framtidssatsning att se till att Sverige under de kommande sju åren har ett landsbygdsprogram med samma budget som det gångna.

Helena Jonsson, förbundsordförande LRF
Carl-Erik Ehrenkrona, Ekologiska Lantbrukarna
Johanna Sandahl, vice ordförande Naturskyddsföreningen

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

 

Senast uppdaterad 2013-10-16

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se