Foto: Sindre Kinneröd / WWF-Canon

Klimatmålet fuskas bort

2013-08-09 (publicerad i ETC)

Regeringen har ett mål om ett Sverige utan klimatutsläpp år 2050. För att beskriva hur målet ska nås har Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram ett underlag till en färdplan som regeringen nu ska ta ställning till. Tyvärr bygger Naturvårdsverkets underlag på kryphål och orealistiska antaganden.


De länder som ingår i FN:s klimatkonvention har enats om att den globala medeltemperaturen inte får stiga mer än två grader. För att klara det måste utsläppen minska kraftigt för att senast 2050 vara nära noll globalt. Industrialiserade länder har ett historiskt ansvar att gå före jämfört med utvecklingsländer, och få har ett så bra utgångsläge som Sverige. Men i Naturvårdsverkets underlag motsvarar nollutsläpp i själva verket bara en minskning från dagens 58 till cirka 25 miljoner ton koldioxid år 2050. Resten ska Sverige bland annat ”kompensera” genom att köpa utsläppsrätter. Det rimmar illa med vårt ansvar att gå före och tar inte hänsyn till att utsläppen måste minska globalt.


Naturvårdsverkets underlag bygger också i enlighet med regeringens direktiv på nybyggd kärnkraft, trots dess kostnader och risker. Nuvarande kärnreaktorer kommer att behöva ersättas om vi ska ha kärnkraft 2050, vilket inte är ekonomiskt rimligt. Färdplansunderlaget gör även antagandet att vi kan lagra stora mängder koldioxid i berggrunden genom koldioxidinfångning och lagring (så kallad CCS), samt räkna skogen som en kolsänka. CCS är en osäker teknik som idag är väldigt långt från ett eventuellt genombrott. Att bygga klimatpolitiken på kärnkraft och CCS är orealistiskt, och att underlagsrapporten inte har utrett ett alternativ med 100 procent förnybar energi är häpnadsväckande. Skydd av skog är välkommet av naturvårdsskäl, men som kolsänka är det en högst osäker strategi.


Med den underlagsrapport som nu ligger på regeringens bord är det uppenbart att Sverige inte har antagit eller ens förstått utmaningen. Istället riskerar regeringen att äventyra både vårt globala klimat och Sveriges ekonomi med en färdplan baserad på kryphål och orealistiska antaganden. En dryg halvering av utsläppen är inte ens nära noll. Att vänta för länge med omställningen innebär att vi riskerar svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. Vi efterfrågar en ambitiös politik för verkliga nollutsläpp och 100 procent förnybar energi, i linje med vetenskapen och med hänsyn till Sveriges ansvar och stora potential som föregångsland.
 
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Håkan Wirtén, generalsekreterare WWF

Annika Jacobsson, chef Greenpeace Sverige

 

Senast uppdaterad 2013-10-16

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se