Foto: Germund Sellgren

Orenat avloppsvatten dumpas lagligt i Östersjön

2013-08-09 (Publicerad i Borås Tidning, Västerbotten-Kuriren)

Det är sommar igen. Kryssnings- och färjetrafiken har fyllts av turister som vill uppleva miljön och kulturen kring Östersjön. Det är en industri som ökar och genererar väldigt mycket pengar, men som fortfarande lagligt kan tömma orenat avloppsvatten rakt ut i havet – vilket förutom att vara ohälsosamt dessutom spär på övergödningen. Det är oetiskt och miljömässigt oansvarigt.


Idag finns ingen lag som hindrar fartyg att släppa ut orenat avloppsvatten till sjöss. Dessa föroreningar är idag ingens ansvar. På de största båtarna finns ofta flera tusen människor ombord – motsvarande mindre städer. Dessa små flytande samhällen kan alltså tömma sina toaletter rakt ut i havet. Alla gör visserligen inte det.


Det finns rederier som, åtminstone till viss del, renar vattnet eller lämnar avloppsvattnet i land när de kommer till hamnen. Men alla hamnar kan dessvärre inte utan problem ta emot allt förorenat vatten. Det rör sig ofta om avsaknad på kapacitet att pumpa i land avloppsmängderna snabbt nog – eller att kommunen inte vill eller kan ta emot det förorenade vattnet.


De fartyg och hamnar som försöker göra rätt får idag inget stöd av lagen och ofta enbart extra kostnader som tack för mödan. Dagens system gynnar därmed de som bryr sig minst. Det gör att mycket av sjöfartens avloppsvatten flödar rakt ut i Östersjön och det är varken särskilt trevligt eller bra för miljön.


Avloppsvatten, även kallat svartvatten, innehåller olika typer av bakterier som kan vara skadliga för hälsan. Dessutom, vilket är värre på sikt, är att det kväve och fosfor som finns i avföringen bidrar till övergödningen som är det enskilt största hotet mot Östersjöns miljö och hälsa. Den bidrar till algblomning, bottendöd och ökad stress på djur och växter som redan har det tufft i Östersjön på grund av negativ påverkan från andra mänskliga verksamheter.


Övergödningen från sjöfartens avloppsvatten är liten i förhållande till utsläppen från jordbruket men det faktum att många av utsläppen är koncentrerade till en kort tid på året under sommaren – och till sjöfartrutternas begränsade yta – gör att de lokalt kan ha en påtaglig effekt.
Kryssnings- och färjetrafiken är en värdefull inkomstkälla. Uppskattningar visar att varje turist gör av med dryga tusenlappen när de kliver iland, vilket är viktiga inkomster för hamnstäderna. Stockholms län räknade till exempel häromåret med att få in en halv miljard kronor bara på kryssningsturisterna och över 5 miljarder kronor på övrig passagerartrafik. Att det även ger fina pengar till kryssningsindustrin är uppenbart eftersom den ökar varje år.


Med dessa betydande inkomster borde det rimligen också följa ett stort ansvar och intresse från Östersjöländer, hamnstäder och kryssningsindustrin att inte såga av den gren man sitter på genom att förorena den miljö som mycket av turismen är beroende av. Med minimerad miljöpåverkan kan passagerarturismen istället vara ett ansvarsfullt, skonsamt och bra sätt att tjäna pengar på våra naturresurser.


Via både den Internationella Sjöfartsorganisationen (IMO) och Helsingforskommissionen (HELCOM), där Östersjöländerna sammarbetar kring miljöfrågor, har WWF i många år drivit på för att få till ett förbud. Nu är ett förbud som gäller passagerarfartyg i Östersjön på väg. Förhoppningsvis börjar strängare regler gälla 2016.


Flera andra viktiga globala miljörelaterade beslut som gäller sjöfarten har dock nyligen rivits upp eller försenats. Det gäller dels beslut kring rening av barlastvatten, vilket kan sprida främmande skadliga arter, dels minskning av kväveföreningar från avgaser, vilket bland annat bidrar till övergödningen både på land och i hav. Att redan fattade beslut rivs upp skapar oro kring andra beslut som gäller havsmiljön.


Det är viktigt att Sverige och de andra Östersjöländerna nu står fast vid förbudet mot avloppsdumpning och ser till att det verkligen kan genomföras så att inte även denna åtgärd rivs upp och försenas. Våra hav är i smärtsamt behov av medgångar – inte fler motgångar.
WWF vill därför se att:


1. Östersjöländerna nu står fast vid förbudet mot avloppsdumpning, håller tidtabellen för dess genomförande samt ser till att förbudet verkligen fungerar i praktiken.


2. Kryssningsindustrin/rederierna, redan innan förbudet börjar gälla, lämnar så mycket avloppsvatten det bara går i land samt trycker på mot de hamnar som inte kan ta emot allt deras avloppsvatten.


3. Hamnstäderna och hamnar satsar på att kunna ta emot allt avloppsvatten från passagerartrafiken så fort som möjligt, men allra senast 2016.
 
Åsa Andersson, chef för WWFs vattenmiljöenhet

Mattias Rust, sjöfartsansvarig WWF

 

Senast uppdaterad 2013-10-16

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se