Brunbjörn. Foto Staffan Widstrand / Wild Wonders of Europe

Ambitiösa skogsägare straffas med dagens skogspolitik

2013-06-27 (Publicerad i GP)

Dagens skogspolitik gynnar inte de skogsägare som väljer att ta sitt naturvårdsansvar. Och leder inte till att Sverige lever upp till nationella och internationella miljömål, skriver Håkan Wirtén, WWF.

WWF framförde den 16 juni kritik mot Miljömålsberedningens delbetänkande om skogen och en långsiktigt hållbar markanvändning. Ett omtag behöver göras när Sverige med nuvarande politik inte lyckas leva upp till vare sig nationella eller internationella miljömål.
 
Paul Christensson och Dag Rogne, regionsordföranden i LRF, skriver i sin replik (GP Debatt 20/6) att det är den ambitiöse skogsägaren som blir straffad om WWF:s förslag på en ny skogpolitik får gehör. Vi menar att det är precis tvärtom. Det är med dagens politik som den ambitiöse skogsägaren får klä skott för mindre nogräknade skogsägares misslyckanden.
 
Ett problem är att skogsvårdslagen är en minimilag. Den bygger på att varje markägare tar tillräckligt mycket frivillig naturhänsyn i skogsbruket för att nå de statliga miljömålen. Men Skogsstyrelsens utvärderingar visar att naturvårdshänsynen är otillräcklig inom den brukade skogen.
 
Mängden miljöhänsyn som lämnas vid föryngringsavverkning ligger i genomsnitt under naturvårdsforskarnas rekommenderade miniminivåer. Sverige har dessutom en liten andel formellt skyddad skog både ur ett internationellt och biologiskt perspektiv. Precis som LRF skriver behöver den naturvårdande skötseln av skyddade områden förbättras. Här krävs ökade resurser. En bättre skötsel kan dock inte ersätta skydd av de livsmiljöer som många skogsarter i akut kris behöver.

WWF menar att dagens politik inte klarar av att hantera de komplexa utmaningar vi ser i skogen i dag med ett ökat tryck från olika intressen. Dagens politik gynnar heller inte de skogsägare som väljer att ta sitt naturvårdsansvar. Det vill WWF ändra på. Sverige behöver en modern och framtidsinriktad politik för skogen och hela det svenska skogslandskapet. En politik vars ramverk sätts av ekosystemens gränser.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

 

Senast uppdaterad 2014-01-22

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Världsnaturfondens presstelefon är stängd följande dagar under helgerna:
 
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
 
För akuta krisärenden, kontakta kommunikationschef Lisbeth Larsson via sms: 0708-21 71 56
 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!