Foto: Cat Holloway / WWF-Canon

När räkfisket blir hållbart får det grönt ljus

2014-02-13

Orsakerna till att vi rödlistat nordhavsräkan är inte bara att bestånden har halverats de senaste fem åren utan också att förvaltningen är otydlig och övervakningen bristfällig. Dessutom kastar fiskare ut döda småräkor trots att det är olagligt, skriver Håkan Wirtén och Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF.

 

WWF har bekymrat följt räkans situation under lång tid. Vi har pratat med myndigheter och fiskerinäringen för att hitta lösningar, men lite har hänt. I stället har beståndet halverats under de senaste fem åren. Situationen är nu så allvarlig att skutan måste vändas för att vi ska kunna äta räkor i framtiden.

WWF har i år satt rött ljus på nordhavsräkan i Fiskguiden 2014. Det inkluderar även den svenskfiskade räkan. Orsakerna är inte bara att bestånden har halverats de senaste fem åren utan också att förvaltningen är otydlig och övervakningen bristfällig. Dessutom kastar fiskare ut döda småräkor som man inte får bra betalt för – trots att det är olagligt.

Just utkasten kommenterar även lantbruksminister Eskil Erlandsson (C) när han i en intervju i Västnytt bland annat säger: ” Kontrollen måste bli bättre så att man inte slänger tillbaka det man inte får slänga tillbaka, det vill säga den lilla räkan.”

Vi har förståelse för räkfiskarnas besvärliga situation, men vi behöver alla titta långsiktigt på problemen så att vi och våra barn ska kunna fiska och äta räkor – även imorgon. WWF stöttar självklart de fiskare som saknar dokumentation för sitt fiske men nu väljer att MSC- eller Krav-certifiera sina produkter. Dessutom är marknaden mogen. I dag finns en efterfrågan på certifierade livsmedel när restauranger, hotell och privatpersoner väljer att enbart använda MSC- eller Kravcertifierade fisk- och skaldjursprodukter.

 

Möjligt att vända trenden

Vi vet att det är möjligt att vända trenden även om situationen i haven generellt är problematisk. I dag är cirka 85 procent av världens fiskbestånd överfiskade och flera stora bestånd är i kris. Ett skrämmande exempel är det tidigare så rika torskbeståndet utanför Newfoundland som kollapsade och där torsken inte har kommit tillbaka.

Tack och lov agerade svenska aktörer i tid när det gäller torsken i Östersjön. I början av 2000-talet fanns stora problem och WWF slog larm om att torsken var starkt hotad av illegalt fiske och svag kontroll. Genom att sätta fokus på torskens situation skärptes fiskekontrollen efter EU:s bevis om illegalt fiske. Fisket, förvaltningen och politikerna var eniga om att förändring måste till. Vidtagna åtgärder gjorde att torsken återhämtade sig och 2011 kunde godkännas för MSC-certifiering. WWF menar att det visar hur det går att vända utvecklingen om berörda aktörer samarbetar. Samma sak gäller räkfisket.

 

Samlad bedömning

Basen för fiskguiden är offentlig information från ett tusental fiskar och arter. Utvärderingen görs av erfarna forskare för WWF:s räkning och resultatet ger tyvärr nordhavsräkan rött ljus. Rådgivningen sprids i vårt globala nätverk och används inom respektive land som tar fram nationella ”Fiskguider” anpassade till landets marknad. I dag finns WWF:s fiskguider på ett 25-tal språk. Nordhavsräkan får rött ljus i hela sitt utbredningsområde utom i Barents hav där den har gul färg. Alla fiskar som har internationell MSC- eller svensk Krav-certifiering landar på grönt ljus i WWF:s fiskguide.

WWF använder data från vedertagna forskningsorgan som ICES när det gäller fiskbestånden, men väger också in ekologiska faktorer, kontroll och förvaltning i sina konsumentråd: Beståndets hälsa och möjlighet till återväxt under rådande fisketryck, ekosystemeffekter av fisket, till exempel redskapseffekter, bifångster och fångst av hotade arter samt förvaltningens effektivitet och långsiktighet.

 

Välkomnar goda krafter

WWF:s roll är att värna om hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskning. Vår avsikt är inte att slå mot en liten näring, tvärtom. Vi arbetar för ett hållbart räkfiske så att vi kan fortsätta att fiska och njuta av svenskfångade räkor även i framtiden.

Vi välkomnar alla goda krafter som vill vända skutan och få till ett räkfiske som är hållbart och som gör att även våra barn kan njuta av räkor på fredagskvällarna. Självklart tackar vi ja till länsstyrelsens och Sotenäs kommuns utmärkta initiativ att träffas.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Inger Näslund, expert fiskefrågor, Världsnaturfonden WWF

 

Senast uppdaterad 2014-02-14

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se