Glaciär. Foto: Sindre Kinneröd / WWF-Canon

 

 

Svenska folket vill att klimatet blir en valfråga

2014-03-28
Nästan sju av tio svenskar vill att klimatet blir en valfråga och tre av fyra anser att det är viktigt att rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan. Om inte politikerna börjar agera står vi inför en mycket stor risk.  Det visar en undersökning gjord på uppdrag av Världsnaturfonden WWF.


Det är bråttom att agera om vi ska kunna vända trenden när det gäller klimatförändringar. För att klara oss under två graders global uppvärmning måste koldioxidutsläppen minskas de närmaste åren. Men de beslut som fattas är långt ifrån tillräckliga, varken på hemmaplan eller på internationell nivå.

Enligt WWF:s undersökning, som är utförd av Cint med över 1000 svarspersoner, uppger 84 procent att de vill att politikerna ska göra mer i klimatfrågan. 7 procent anser att Fredrik Reinfeldt gör ett bra jobb för att stoppa klimatförändringarna. 66 procent anser att klimatet borde bli en valfråga, med den främsta motiveringen att klimatet avgör vår planets framtid. Över tre fjärdedelar anser att det är viktigt att det parti man röstar på satsar på klimatfrågan. Och en klar majoritet menar att partiets engagemang i klimatfrågan kommer att påverka vilket parti man röstar på. I så fall ligger Miljöpartiet bra till i kommande val, då 67 procent tycker att det är Mp som har de mest kraftfulla åtgärderna för klimatet i sitt partiprogram.

De kvinnliga väljarna är mest klimatengagerade – 92 procent av dem är övertygade om att vi människor orsakar klimatförändringarna. 89 procent anser att politikerna måste göra mer i klimatfrågan och bara 3 procent anser att Reinfeldt gör ett bra jobb för klimatet. 82 procent av kvinnorna vill rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan.

IPCC, FN:s klimatpanel, släpper sin andra delrapport inom kort. Den handlar om klimatförändringarnas konsekvenser. Det som svenskarna oroar sig mest för är fler stormar och extremväder, samt stigande havsnivåer, enligt WWF:s undersökning. Det är konsekvenser som vi med största sannolikhet kommer att se mer av i framtiden, enligt forskarna.

Klimatvärstingarna Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen står för merparten av våra växthusgasutsläpp. Störst makt i klimatfrågan i Sverige har Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Men vi har identifierat fyra ansvariga ministrar som vi anser har störst makt att lösa problemen med våra 4B åt Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Kom igen nu, politiker!

• Bilen: Näringsminister Annie Lööf – vi vill se en snabb omställning från fossil till hållbar och förnybar energi för all trafik och alla transporter i Sverige. Vi vill se ett initialt mål att reducera utsläppen med 80 procent till 2030 vilket Regeringens egna utredning föreslår.

• Biffen: Konsumentminister Birgitta Ohlsson – vi behöver halvera köttkonsumtionen. Skapa incitament för oss att äta mindre och bättre kött, och fler hälsosamma, goda och prisvärda alternativ till kött.

• Bostaden: Civil- och bostadsminister Stefan Attefall – ställ hårdare energikrav på byggnader, uppmuntra regioner att gå före i energiomställningen och ge oss bättre möjlighet att producera egen el och sälja överskottet.

• Börsen: Finansmarknadsminister Peter Norman och socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, ordförande för Pensionsgruppen – klimatsäkra de statliga pensionspengarna så att de inte ökar den globala uppvärmningen.

Vi vill också att Sverige beslutar att övergå till 100 procent förnybar energi i hela energisystemet senast år 2050, varav 100 procent förnybar el senast år 2030. Beslutet ska manifesteras i en nationell klimatlag.

Enligt WWF:s undersökning står en klar majoritet av väljarna bakom dessa önskemål och de har en stark önskan att leva mer klimatsmart. Bara politiker kan och måste fatta sådana beslut – först då kommer vi att kunna se denna positiva förändring i samhället. Exempelvis vill hela 90 procent av befolkningen inte se att våra pensionspengar bidrar till den globala uppvärmningen. 77 procent att det blir enklare att resa klimatsmart med bra kollektivtrafik. 57 procent att det införs vegetarisk kost två dagar i veckan på svenska skolor.

Vi står inför vårt största potentiella hot någonsin. Klimatfrågan avgör vår planets framtid. Det har länge varit mycket prat men för lite agerande från politikerna relativt utmaningen. I Sverige har vi på allvar chansen att förverkliga det 100 procent förnybara samhället och en kretsloppsanpassad ekonomi. Vi har tekniken, vi har kompetensen och vi har engagerade företag i Sverige och globalt. Och politikerna – ni har ett starkt stöd från väljarna i ryggen.

Nu behöver vi bara det politiska modet att sluta stötta fossilsamhället. I Sverige har vi ett väldigt bra utgångsläge och förutsättningar att använda den innovationskraft som kan inspirera och hjälpa världen att vända den negativa utvecklingen i klimatfrågan.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Mariann Eriksson, marknadschef, Världsnaturfonden WWF och initiativtagare till Earth Hour i Sverige
Stefan Henningsson, klimatexpert, Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2014-04-01

Se hela undersökningen