Glaciär. Foto: Sindre Kinneröd / WWF-Canon

 

 

Öppet brev till Pensionsgruppen och Peter Norman:
Riksdagen måste sätta mål för hållbara pensionsinvesteringar

2014-04-12
Mångmiljardbelopp av svenska folkets pensionspengar investeras i koldioxidvärstingar, kontroversiella gruvbolag och vapentillverkare som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och allvarlig miljöförstöring. I en ny överenskommelse om pensionssystemet säger Riksdagens Pensionsgrupp att ”Riktlinjer för hur AP-fonderna bör arbeta med hållbarhetsfrågor ska utvecklas”. I ett öppet brev uppmanar 14 organisationer Pensionsgruppen och finansmarknadsminister Peter Norman att sätta tydliga mål för verkligt hållbara investeringar.

AP-fonderna förvaltar 1200 miljarder av vårt gemensamma pensionskapital. Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonden förvaltar bufferten i pensionssystemet som ska jämna ut systemet över tid. Deras innehav motsvarar 86 procent av AP-fondernas kapital och vi kan inte själva välja hur detta placeras. De hade i fjol ett guldår med en avkastning på mellan 9 och 16 procent. För det statliga alternativet i premiepensionssystemet, Sjunde AP-fondens aktiefond, gick det ännu bättre.

En närmare granskning visar att våra pensionspengar investeras i flera branscher och företag som motverkar en hållbar utveckling.

Fossila investeringar. AP-fonderna investerar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva börsnoterade kol-, olje- och gasföretag, däribland Exxon Mobil, Chevron och BP. Det visar en granskning gjord av Världsnaturfonden WWF. Fondernas totala innehav i dessa bolag var 2013 värda 32 miljarder kronor och gör oss till delägare i fossila reserver som motsvarar framtida koldioxidutsläpp på 625 miljoner ton. Det är 11 gånger mer än Sveriges totala utsläpp år 2012. Det går på tvärs med målet att begränsa den globala uppvärmningen under två grader som Sverige säger sig stå bakom.

Mineralexploatering. Exemplen är många på investeringar i gruvbolag vars verksamhet leder till miljöförstöring, tvångsförflyttningar och kränkningar av urfolks rättigheter. AP-fonderna investerar totalt mer än tre miljarder kronor i nio av de tio gruvbolag som Zürich-baserade RepRisk listar som världens mest kontroversiella. Ett exempel är Barrick Gold som förra året dömdes till stora böter för miljöbrott i anslutning till gruvan Pascua Lama på gränsen mellan Chile och Argentina. Sjunde AP-fonden har nu uteslutit bolaget, medan AP2-4 behåller sina investeringar.

Jordbruksmark. En ökad efterfrågan på mat, biobränsle och djurfoder har gjort jordbruksmark till en attraktiv investering. Andra AP-fonden har köpt stora arealer mark i Brasilien. En rapport från Swedwatch visar att köpen omgärdas av bristande transparens, otillräcklig kontroll av etik och miljö, och samarbete med aktörer involverade i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Palmolja. En av drivkrafterna bakom den ökade globala efterfrågan på jordbruksmark är produktionen av palmolja. AP-fonderna har investeringar värda 27 miljoner kronor i palmoljejätten Wilmar International, som två år i rad rankats av Newsweek som det miljömässigt sämsta av världens 500 största börsbolag. Wilmar är en av de största aktörerna i Indonesien där en kraftig expansion av palmoljeproduktion lett till avskogning och sociala konflikter när människor fördrivs från sin mark och lämnas utan försörjningsmöjligheter.

Vapen. AP-fonderna bojkottar bolag som tillverkar personminor och klusterbomber. Men för investeringar i företag som tillverkar revolvrar och automatvapen är det fritt fram. Vid årsskiftet hade AP2-4 också 1,7 miljarder investerade i sju bolag inblandade i tillverkning av kärnvapen, som alla svartlistats av AP7 och den norska statliga pensionsfonden.

Folkrättsbrott. Hösten 2013 meddelade AP-fondernas Etikråd att fonderna beslutat sälja sina innehav i två bolag på grund av att de gör sig skyldiga till brott mot internationella konventioner genom köp av fosfor som utvunnits på västsaharisk mark, ockuperad av Marocko. Trots detta behöll fonderna sina investeringar i oljebolaget Total som – i strid med internationell rätt – prospekterar efter olja utanför Västsaharas kust.

Fram träder en bild av att det inte handlar om enskilda misstag utan om ett systemfel. Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar.

1. AP-fondernas direktiv bör tydliggöra att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidra till internationella klimatmål. Fonderna styrs idag av en otydlig skrivning som säger att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning".

2. AP-fondernas bör ges i uppdrag att utveckla mer transparenta och ändamålsenliga metoder för urval och påverkan genom sina investeringar. Idag arbetar AP-fonderna främst reaktivt med frågor om mänskliga rättigheter och miljö. AP1-4 och deras gemensamma Etikråd tillbakavisar ofta kritik genom att hänvisa till att de kan påverka genom dialog. I en expertutvärdering (SOU 2008:107) konstaterades att ”AP-fonderna har en marginell direkt påverkan på portföljbolagens arbete med etik och miljö”. Det saknas också tydliga kriterier för när ett bolag bör uteslutas. För bolag vars verksamhet fokuserar på fossila bränslen är en reaktiv modell inte heller en framkomlig väg för att förebygga skadliga effekter på klimatet.

Vi förväntar oss att Pensionsgruppen aktivt ska arbeta med dessa frågor i en öppen och deltagande process som skapar förtroende för framtida investeringar av vårt pensionskapital.

Calle Sundstedt, ordförande Afrikagrupperna
Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm
Anneli Nordling, ordförande Fair Trade Center
Maria Starck, ordförande FIAN Sverige
Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Olivia Linander, Fossil Free Sverige
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige
Rebecka Hallencreutz, ordförande Jordens Vänner
Sofia Walan, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen
Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch
Håkan Wirtén, generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2014-04-14

Investeringarna och klimatet

Söndag den 13 april presenterade FNs vetenskapliga klimatpanel IPCC en rapport om vad vi måste göra för att minska våra utsläpp. Den innehåller många kopplingar till de stora kostnader världens ekonomier kommer drabbas av om vi inte vidtar åtgärder snarast, den viktiga roll som privat och offentlig finansiering spelar och de många möjligheterna att göra kloka investeringar som har alla förutsättningar att ge god avkastning både på kort och lång sikt. Läs mer:
Investeringar i omställning av världens energisystem är ett måste – nu