Foto: Martin Harvey / WWF-Canon

 

 

 

Sverige behöver en ny nationell matstrategi

2014-05-27

Det är fullt möjligt att äta gott och hälsosamt med minskad klimatpåverkan utan att det blir dyrare. Men för att nå dit behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag, skriver bland andra Håkan Wirtén, WWF, och Helena Jonsson, LRF.


Samtidigt som cirka 870 miljoner människor i världen går hungriga är omkring 1,4 miljarder överviktiga. Välfärdssjukdomar som kopplas till mat i västvärlden är allt vanligare. Våra ekologiska fotavtryck ökar. Några av de viktigaste faktorerna är användningen av fossil energi och konsumtionen av mat. Riksdagen har slagit fast:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

 

Det viktigaste vi gör

Att äta är något av det viktigaste vi gör. Det ger både näring, samvaro, glädje, smakupplevelser, öppna landskap och kulturellt sammanhang. Samtidigt äter vi mat som gör oss sjuka medan ekosystemen skövlas och fattiga svälter. Den ökande antibiotikaresistensen är ett hot och klimatfrågan är ännu olöst. För att lyckas med generationsmålet behöver våra politiker se till att hållbar hälsosam mat för alla får genomslag: Det är dags att handla nu.

 

I Sverige finns en grupp företag, forskare, organisationer och myndigheter i livsmedelskedjan som i tre år arbetat under namnet LiveWell, ett internationellt EU-finansierat nätverk. Det drivs av WWF och syftet är att samlas kring hållbara och hälsosamma matsedlar.

 

Inom LiveWell visar vi att det är fullt möjligt att äta gott och hälsosamt med minskad klimatpåverkan utan att det blir dyrare. Baserat på utredningarna som genomförts i projektet och i linje med de nordiska näringsrekommendationerna ser vi att matkonsumtionen behöver påverkas i den här riktningen:

 

Sex avgörande insatser

  • Ät mer grönsaker, baljväxter och fullkorn. Det är både klimatsmart och nyttigt att basera matvalen på grönsaker i säsong, baljväxter och fullkornsprodukter.
  • Välj kött med omsorg och begränsa mängden. Variera ditt proteinintag och minska portionsstorleken. När du äter kött, se till att välja kött där man har tagit hänsyn till djuromsorg, biologisk mångfald och hållbarhet.
  • Ät varierat. En varierad matsedel är färgrik och innehåller olika näringsämnen som vi behöver. Proteinet bör komma från olika källor, gärna mycket från baljväxter.
  • Ät certifierat. Hållbarhetscertifieringar innebär att det görs oberoende kontroll av att produkten lever upp till en standard med högt ställda krav.
  • Ät mindre onyttiga fetter, socker och salt. Välj mat som ger nyttig energi, näring, protein, vitaminer och mineraler. Ät mindre av sådant som ger tomma kalorier.

Och sist men inte minst:

 

  • Släng mindre mat!

 

Bred uppslutning avgörande

Vi vill se en matstrategi på nationell, regional och lokal nivå som gör det möjligt för konsumenter och marknadsaktörer att agera för en rättvis, hållbar samt hälsosam produktion och konsumtion av mat. Strategin bör tas fram i bred politisk samverkan och med stöd av myndigheter som hanterar konsument-, miljö-, vatten/havs-, jordbruks-, livsmedels-, landsbygds- och näringslivsfrågor. Vi vill att forskare, miljöorganisationer, näringsliv och konsumenter involveras.

Politiker måste kunna göra det möjligt för aktörer inom offentlig upphandling att bidra till en hållbar konsumtion av livsmedel och ge konsumenter och upphandlare stöd att sätta kvalitet före lågprisalternativ med hög belastning på miljön.

 

Tydliga infokampanjer krävs

Vi vill att matstrategin lyfts fram i Färdplan 2050 för ett klimatneutralt Sverige och i Konsumentverkets nya plattform för konsumentinformation. Vi vill se tydliga informationskampanjer för hälsosamma och hållbara matval och att beslutsfattare tar ansvar för att frågan om hållbar och hälsosam mat för alla drivs över tid – oberoende av externa faktorer som konjunkturläge och kortsiktiga opinionssvängningar.

 

Sammanfattningsvis, politiker på alla nivåer: Det är dags att handla – Sverige behöver en matstrategi nu!

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Helena Jonsson, ordförande Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Jonas Carlberg, direktör LRF Mjölk
Dan Jacobsson, chef Färskvaror ICA Sverige
Harald Rydén, inköpsdirektör Fazer Food Services
Louise Ungerth, miljöchef Konsumentföreningen Stockholm
Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Cecilia Sundberg, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Ingrid Strid, forskare Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Johanna Björklund, forskare Örebro Universitet
Viktoria Olsson, universitetslektor Högskolan Kristianstad
Mikael Kruhsberg, vd Macklean Strategiutveckling

Senast uppdaterad 2014-05-27

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se