Foto: Wild Wonders Of Europe

 

 

 

Skogen behöver mer skydd

2014-06-10

En ny undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att skogen är viktig för svenskarna. Skogen är dock också omgående i behov av mer skydd. Vi måste öka arealen och kvalitén av skyddade naturområden i Sverige.

 

Förr var det gott om skogar som var rika på mångfald, men de senaste hundra åren har vi sett en drastisk omvandling av skogslandskapet. I större delen av Sverige är skogen utarmad och reducerad till produktionsskog som är fattig på biologisk mångfald. Arealen gamla skogar med höga naturvärden har nått kritiskt låga nivåer.

 

I Naturvårdsverkets utvärdering av miljömålen för 2014, är det inte möjligt att nå miljömålet ”Levande skogar” till 2020. Naturskogen med gamla träd, lövträd och död ved minskar. Trots att det finns så lite sådana skogar kvar, tillåts de fortfarande att avverkas.

 

En färsk svensk opinionsundersökning från WWF visar att skogen är mycket viktig för den svenska befolkningen och att man spenderar mycket tid där. 87 procent uppger att de påverkas positivt av att röra sig i skogen. Nästan halva Sveriges befolkning har spenderat tio timmar eller mer i skogen den senaste månaden, och över en femtedel uppger att de senast var i skogen i dag eller igår.

 

Vår undersökning visar att politikerna har väljarnas starka stöd för att agera mer aktivt för att skydda skogen.

 

  • 90 procent anser att politikerna måste avsätta mer ekonomiska resurser för skyddet av den svenska skogen och att de måste skärpa lagen för att skydda den svenska skogen.
  • 78 procent anser att politikerna ska börja återskapa värdefulla skogar, inte minst lövskogar, och se över skogsbrukets miljöhänsyn.

 

Tyvärr agerar politikerna i dag inte tillräckligt för att skydda våra skogar. Om politikerna tar sina väljare på allvar så måste nästa regering:

 

  • prioritera ett ökat skydd av skog med höga naturvärden genom att tillsätta mer ekonomiska och personella resurser för att öka takten i skyddet.
  • skärpa lagen och införa nolltolerans mot avverkning av skogar med höga naturvärden.
  • se över skogsbrukets miljöhänsyn och skogsvårdslagen och inför sanktioner för brott mot lagen.
  • sätta mål för och avsätta mer resurser till återskapande och naturvårdande skötsel av värdefulla skogar, inte minst lövskogar.

 

Även om situationen är allvarlig finns det stora möjligheter till att göra en förändring här och nu.

Lovisa Hagberg, Stf naturvårdschef Världsnaturfonden WWF
Linda Berglund, Expert svensk skog Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2014-06-10

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se