Foto: Global Warming Images / WWF-Canon

 

 

 

Rimliga villkor för solel får inte dröja längre

2014-06-23 (Publicerad i GP)

I väntan på regeringens reform för mer solel ska få EU:s godkännande bör regeringen i ett första steg låta riksdagen besluta om en skattereduktion för det elöverskott som hushållen levererar ut på elnätet, skriver bland andra Håkan Wirtén, Världsnaturfonden WWF, och Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen.

 

Trots goda förutsättningar för solel blir Sverige allt mer omkört av sin omvärld. Regeringen har i början av juni, efter sju års utredande, aviserat att bättre regler för solceller skjuts upp ytterligare ett halvår, den här gången till januari 2015. Orsaken är att EU väntas ha synpunkter på de regler som påverkar företagen. För att inte missa mandatperiodens sista riksdagsvotering bör regeringen i ett första steg besluta om den del av reformen som rör hushållen. Människors vilja att investera i en hållbar framtid måste tas tillvara.

 

Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, en mycket blygsam nivå som motsvarar produktionskapaciteten hos tre vindkraftverk – men ändå en fördubbling jämfört med året innan. Potentialen och viljan att bygga solel är oändligt mycket större än så. En Sifoundersökning visade nyligen att solpaneler är den mest prioriterade energiinvesteringen för villaägare och att åtta av tio kan tänka sig att genomföra installationer på sitt eget tak.

 

Solceller är det energislag som byggs ut snabbast i hela världen, och i takt med det minskar behovet av ohållbara energikällor. Men trots den positiva statistiken och starkt folkligt stöd har Sverige halkat efter i en internationell jämförelse. Under 2013 var produktionen av solel i Sverige totalt 40 miljoner kilowattimmar, vilket per invånare innebär 4 kWh solel. I Tyskland var motsvarande produktion per invånare hundra gånger så stor, cirka 400 kWh, i Danmark 90 kWh.

 

Marknadsmässigt betalt

Orsaken till vårt nationella tillkortakommande är dåliga villkor för mikroproduktion av förnybar el. För att råda bot på detta har regeringen lämnat propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till riksdagen. I korthet innebär regeringens förslag att mikroproducenter av förnybar el får ersättning i form av en skattereduktion för det elöverskott som levereras ut på elnätet. Genom avtal med en elhandlare får de också marknadsmässigt betalt för sin överskottsel.

 

Den efterlängtade propositionen kom för två månader sedan och har föregåtts av hela sju års diskussioner och olika utredningar. Knäckfrågan har gällt hur man ska kunna ersätta mikroproducenter för överskottsproduktion av förnybar el, utan att bryta mot EU:s skatteregler.

 

Regeringens föreslagna skattereduktion är en i många avseenden bra lösning, som bland annat innebär att mikroproducentens överskott som matas in på nätet blir prissatt till marknadspris. Den föreslagna lösningen innebär även att mikroproducenterna får timvis mätning och därmed incitament att styra sin egen förbrukning till tider då tillgången på el är god. Det betyder att de som bidrar med förnybar solel gör dubbel nytta, genom att även driva utvecklingen mot framtidens smarta elnät.

 

Enligt regeringens proposition skulle de nya reglerna träda i kraft den 1 juli, men nu hotas reformen av ytterligare förseningar. Regeringen behöver nämligen ett godkännande från EU, innan förslaget kan behandlas och beslutas i riksdagen.

 

Energiminister Anna-Karin Hatt twittrade nyligen följande: ”Så snart vi fått ett godkännande av EU kommer Riksdagen kunna besluta om skattereduktionen. Vi har prio på den frågan förstås!”. I början av juni meddelade regeringen att den föreslagna skattereduktionen sannolikt inte är förenlig med EU:s statsstödsregler, och att genomförandet därför skjuts upp i ytterligare ett halvår.

 

Ett bättre alternativ

Men regeringen och Anna-Karin Hatt har ett betydligt bättre alternativ! Riksdagens sista votering före valet i höst är den 26 juni. För att inte missa detta tillfälle bör regeringen i ett första steg låta riksdagen besluta om en skattereduktion för hushållen. EU:s statsstödsregler gäller bara företagens skattereduktion.

 

I nästa steg bör självklart även företag omfattas av reformen. Detsamma gäller alla dem som saknar möjligheter att bygga solceller på egna tak, men som vill köpa andelar i solcellsanläggningar.

 

Det är onödigt att låta en viktig reform vänta när vi kan ta vara på människors vilja att investera i en hållbar framtid!

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskydds- föreningen
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Lars Andren, ordförande Svensk Solenergi
Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare och Solkompaniet
Mats Fagerström, vd Telge Energi
Göran Ernstson, koncernchef Umeå Energi

Senast uppdaterad 2014-06-25

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se