Naturen tillgång för turistlandet Sverige

2014-07-24  (Publicerad i SvD)

Turismen är lönsam för Sverige och naturturismen är på stark tillväxt. När WWF frågar Sverigeturister vad som symboliserar Sverige så kommer ”vacker orörd natur” högt upp på listan.

 

En färsk undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att ett av huvudskälen till att utländska turister reser till Sverige är att uppleva vacker och orörd natur. Enligt SCB motsvarar turismen cirka 3 procent av Sveriges BNP, vilket är mer än hela den svenska livsmedels- eller mineralutvinningsindustrin. Tittar man på exportvärdet ser vi samma trend; turismen är större än exporten av livsmedel och järn och stål. Det är därför viktigt att säkra bevarandet av våra internationellt attraktiva naturområden för att bevara såväl viktiga ekosystemtjänster som att skapa arbetstillfällen.

WWF:s opinionsundersökning bygger på intervjuer med 828 turister från länder som Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien, som står för en stor del av Sverigeturismen. Resultatet visar att ett av huvudskälen till att man väljer att turista i Sverige är att uppleva vacker och orörd natur.

Undersökningen visar också att 95 procent av turisterna tror att Sverige har bland det bästa naturskyddet i EU. Det finns dock ett glapp mellan vad de tror och hur verkligenheten ser ut. Faktum är att Sverige endast skyddar ungefär hälften av vad regeringen har som mål att uppnå till år 2020.

Enligt den globala miljörankningen Environmental Performance Index 2014, som bland andra Yale-universitet och Världsekonomiskt forum står bakom, hamnar Sverige totalt på plats 9 av 178. Det kan låta bra, men vi ligger bara i topp när det gäller frågor som låg barnadödlighet, tillgång till dricksvatten och elektricitet samt ren luft. Däremot ligger vi långt ner på listan när det kommer till naturskydd och biologisk mångfald. Sverige hamnar först på plats 89 av 177 när det gäller biologisk mångfald och skydd av livsmiljöer. Ur ett EU-perspektiv ligger länder som Grekland, Rumänien och Albanien bättre till än Sverige när det kommer till naturskydd, medan länder som Tyskland och Schweiz hamnar i topp.

Turismen är lönsam för Sverige. Sedan år 2000 har den totala omsättningen för turismen i Sverige ökat med drygt 89 procent i löpande priser. Inte minst naturturismen är på stark tillväxt och omsatte enligt forskningsinstitutet Etour minst 3,6 miljarder svenska kronor (2012).

WWF:s undersökning visar att ett av huvudskälen till att turisterna väljer att resa till Sverige är för att ”uppleva vacker och orörd natur och vildmark eller ekoturism”. De ekoturismaktiviteter som är mest attraktiva, enligt undersökningen, är att besöka orörda naturområden och unik natur, samt att uppleva naturens skönhet. På frågan vad som symboliserar Sverige så kommer ”vacker orörd natur” också högt upp på listan, tillsammans med blonda människor, Ikea och Abba. Även den undersökning som Visit Sweden genomförde 2011, där 6 000 globala resenärer deltog, bekräftar att vår natur är en av de viktigaste anledningarna till att turister reser till Sverige.

När WWF frågar om vilken naturtyp som turisterna besöker så toppar skogen och sjöarna listan. Därför är det olyckligt att Sveriges sjöar och vattendrag har ett svagt skydd och att hälften inte heller når upp till EU:s krav på god ekologisk status. Vi måste även skydda vår svenska skog bättre. Det finns visserligen mycket gott om skog i Sverige, men den absoluta merparten är i dag produktionsskogar där den biologiska mångfalden får stå tillbaka. Arealen gamla skogar med höga naturvärden har minskat till mycket låga nivåer. I dag återstår endast små rester av naturskog.

Det är även lönsamt att skydda naturen ur ett rent socioekonomiskt perspektiv. Vi alla är beroende av friska ekosystem för rent vatten, mat och välfärd. Enligt WWF:s Living Planet Report är cirka 60 procent av ekosystemtjänsterna i världen överutnyttjade samtidigt som den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt. Sverige är en del av samma trend.

Vi hoppas att den kommande svenska regeringen satsar på bättre naturskydd i Sverige, inte minst eftersom naturen ger mycket tillbaka både när det gäller jobb och ekosystemtjänster. Vi uppmanar därför den kommande regeringen att skydda mer natur i Sverige och att bättre ta hand om den natur som vi redan skyddar.

Det är dags för Sverige att leva upp till sitt goda rykte och sina högt ställda ambitioner.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF Sverige
Bob Carter, Director, Nature Travels, Storbritannien
Frans Schepers, Managing Director, Rewilding Europe, Nederländerna
Petra Thomas, General Manager, Forum Anders Reisen, Tyskland
Pia Jönsson Rajgård, ordförande, Svenska Ekoturismföreningen

Senast uppdaterad 2014-08-04

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

Bildspel: Vackra Svenska Pärlor

Norrbottens pärla 2014: Jelka Rimakåbbå. Foto: Frédéric Forsmark.
Sugen på en naturskön utflykt? Svenska Dagbladet tipsar om att besöka WWFs Svenska Pärlor som röstats fram av allmänheten i alla 21 län.
Se Svenska Dagbladets bildspel här