© WWF-Canon/Sindre Kinneröd

 

 

”Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna”

2014-09-24 (Publicerad på SVT Opinion)

”Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden”, skriver 17 svenska organisationer.

Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika och fattiga ökar, klimatförändringar orsakar katastrofer runtom i världen, 2,5 miljarder människor saknar tillgång till grundläggande sanitet och 1,2 miljarder människor lever på mindre än 10 kronor om dagen.

 

I dag onsdag träffas världens stats- och regeringschefer i FN:s 69:e generalförsamling för att diskutera dessa utmaningar.

 

Därefter har Sverige och de andra medlemsstaterna 365 dagar på sig att sätta världen på rätt kurs och enas om nya utvecklingsmål som ska antas i september 2015.

 

Vi uppmanar Sveriges nya regering att under det kommande årets förhandlingar agera för att FN:s medlemsstater enas kring ambitiösa utvecklingsmål på flera områden:

 

 • Mänskliga rättigheter
  Sverige är ofta ett föredöme när det gäller respekt för mänskliga rättigheter och har därför ett särskilt ansvar att verka för att medlemsstaterna lever upp till existerande åtaganden, bland annat FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet samt för att privata företag respekterar mänskliga rättigheter i alla länder de verkar i. 

 • Jämställdhet
  Jämställdhet krävs för en ekonomisk och hållbar utveckling och är ett viktigt mål i sig. Kvinnors och flickors rättigheter måste uppfyllas, inklusive rätten att bestämma över sin egen kropp, sexualitet, barnafödande och giftermål.
  Sverige måste verka för åtaganden som säkerställer att barn inte blir bortgifta eller att tonårsflickor tvingas föda barn och lämna skolan. Ingen ska behöva dö i sviterna av förlossning eller osäkra aborter på grund av brist på preventivmedel, mödrahälsovård eller sexualundervisning. 

 • Klimat
  Rika länder som Sverige har ett historiskt ansvar för höga utsläpp av växthusgaser, vars konsekvenser främst drabbar människor i fattiga länder. Här behöver Sverige bidra till att de nya utvecklingsmålen omfattar åtgärder för och säkrar finansiering som stoppar klimatförändringarna, hanterar dess konsekvenser och begränsar den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. 

 • Hållbar tillväxt
  Ekonomisk tillväxt i framför allt utvecklingsländer är en förutsättning för fattigdomsminskning. Men för att vara hållbar och skapa bättre villkor för de allra fattigaste, måste tillväxten vara inkluderande, säkerställa en rättvis fördelning och hålla sig inom ramarna för jordens resurser.
  Sverige bör ta ansvar och verka för utvecklingsmål och åtaganden som minskar ojämlikheten och som inte kompromissar med miljön.

 • Generöst bistånd
  Världens fattiga länder saknar de resurser som krävs för att nå hållbar utveckling, bland annat på grund av skatteflykt som gör att mer pengar försvinner ut ur utvecklingsländerna än vad de tar emot i bistånd.
  Vi förväntar oss att Sverige står fast vid att världens rika länder även fortsättningsvis ska avsätta minst 0,7 procent av BNI i bistånd och verkar för att stoppa olovlig kapitalflykt, skatteflykt och förekomsten av skatteparadis.


Alla länder har ett ansvar för att hantera de globala utmaningarna.

Vi vill att Sverige tar sin del av ansvaret.

 

 

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna
Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Annica Sohlström, generalsekreterare Forum Syd
Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till kvinna
Kristina Henschen, kanslichef LO-TCO Biståndsnämnd
Felix König, ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
Niclas Lindgren, direktor PMU
Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén
Erik Lysén, internationell chef Svenska Kyrkan
Eva Christina Nilsson, generalsekreterare Svenska missionsrådet
Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid
Anneli Rogeman, vd We Effect
Samordnade inom CONCORD Sverige

Senast uppdaterad 2014-09-24