© WWF-Canon/Sindre Kinneröd

 

 

Positivt att Sverige bidrar med nya pengar till FNs Gröna klimatfond

2014-10-21

Regeringen har idag gett besked om att bidra med 500 miljoner kronor till FNs Gröna klimatfond för 2015 – totalt handlar det om 4 miljarder kronor för fyraårsperioden 2015-2018. De 500 miljonerna är pengar som ligger utanför biståndsbudgeten.
- Det är mycket glädjande att regeringen ökar ambitionerna och stödjer den Gröna klimatfonden i dess uppbyggnadsskede. De innebär ett genuint genombrott för internationell klimatfinansiering, säger WWF och Diakonia i en gemensam kommentar.

Beslutet att starta den Gröna klimatfonden togs för två år sedan vid FNs klimatmöte i Cancun. När den sjösätts blir den världens största åtagande för klimatåtgärder. Pengarna ska användas för att minska koldioxidutsläppen och till anpassningsåtgärder som minskar skadorna av klimatförändringar – effekter som redan idag är tydliga i länder som till exempel Filippinerna, Bangladesh och Maldiverna.

De totala summorna är dock mycket mindre än Sveriges framräknade andel av det gemensamma internationella löftet om 100 miljarder dollar till klimatfinansiering år 2020. Enligt Diakonias beräkningar, som WWF ställer sig bakom, ska Sverige 2015 bidra med 2,3 miljarder kronor – och totalt för fyraårsperioden 2015–2018 är beloppet 11,4 miljarder.

WWF anser att ett skäligt bidrag till Gröna klimatfonden i en uppstartsfas ligger mellan 750 miljoner kronor och 1,2 miljarder kronor. I genomsnitt under mandatperiodens fyra år hamnar Sverige nu under denna nivå.

Eftersom Gröna klimatfonden är nystartad så har den i dagsläget inte kapacitet att ta emot hela klimatfinansieringen från världens länder, däribland Sverige. Men det finns andra sätt som Sverige kan bidra på i linje med Köpenhamnslöftet. Det är oklart hur regeringen ställer sig till detta.  

– Det är viktigt att regeringen i budgetförhandlingarna säkrar att det handlar om nya och additionella pengar under hela mandatperioden. Det blir då en viktig signal inför klimatförhandlingarna i Lima 2014 och Paris 2015, att Sveriges nya regering faktiskt är seriös och beredd att ta sitt ansvar vid förhandlingsbordet – inte minst för andra industriländer och utvecklingsländer där klimatledarskapet är alldeles för svagt, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF, och Petter Lydén, policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia.

Sammanfattning av WWFs och Diakonias synpunkter:

  • Det utlovade beloppet för 2015 är nästan dubbelt så stort som förra regeringens löfte. Att det handlar om nya och additionella pengar (det vill säga utöver utlovat bistånd) är ett genombrott.
  • Det utlovade beloppet för 2015 är mindre än en fjärdedel av vad det borde vara, enligt beräkningarna för Sveriges andel av internationell klimatfinansiering om 100 miljarder dollar till år 2020. Det är också lägre än det belopp som WWF räknat fram som skäligt bidrag från Sverige till Gröna klimatfonden för 2015. De fyra miljarderna till Gröna klimatfonden under hela mandatperioden ligger dock i linje med vad WWF räknat fram som skäligt bidrag.
  • Det framgår inte av regeringens besked om de 3,5 miljarderna efter 2015 kommer att vara nya och additionella, eller om de kommer att tas från medel för fattigdomsbekämpning (biståndet). Det är också mindre än hälften av vad det borde vara.

För mer information, kontakta:
Stefan Henningsson, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF
E-post: stefan.henningsson@wwf.se Mobil: 070-579 92 91

Senast uppdaterad 2014-10-24