Foto: Folke Wulf / WWF-Canon

 

 

Handeln med elfenben är allas ansvar

 

2014-12-25 (Publicerad på GP.se)

Handeln med souvenirer är ett hot mot vilda djur men också ett hot mot säkerhet och stabilitet i Afrika. Den omfattande handeln med elfenben driver på en ohållbar tjuvjakt på elefanter i Afrika. Det är nu allas ansvar att se till att den olagliga handeln med elfenbensouvenirer upphör, skriver Håkan Wirtén och Mats Forslund, WWF.


Internationella brottsyndikat, milisgrupper, terrorgrupper och tjuvjägare tjänar stora pengar på de 35 000 elefanter som årligen tjuvskjuts. Många människor skadas, dödas eller hotas i spåren av tjuvjakten eller i handeln med elfenbenet. Om den illegala jakten fortsätter kommer stora områden i Afrika snart att sakna elefanter. Hela situationen är ohållbar.

Så länge det finns en marknad för prydnadssaker och smycken av elfenben kommer tjuvjakten att fortsätta. Intressant att notera är att elfenben inte används till hälsopreparat utan till saker som vi ställer på hyllan för att titta på.

USA:s president Obama, FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Storbritanniens premiärminister Cameron har fått upp frågan på den internationella dagordningen och vidtagit åtgärder för att få stopp på tjuvjakten som hotar elefantens överlevnad i stora områden i Afrika. Obama agerar eftersom olika terrorgrupper delvis finansieras av försäljning av elfenben från tjuvjagade elefanter. Ban Ki-moon engagerar sig för att tjuvjakten på elefanter hotar människors säkerhet och stabilitet i Afrika. Camerons initiativ i kampen mot tjuvjakten har resulterat i den så kallade Londondeklarationen med löften och åtgärder från en rad länder.

 

Svenskar bidrar till illegal jakt

För att undersöka vanor och attityder när det gäller att köpa souvenirer tillverkade av vilda djur gjorde WWF en opinionsundersökning i oktober 2014 (Cint) bland svenskar som varit i Afrika, Kina, Thailand, Vietnam och Malaysia under de senaste fem åren. 32 procent uppger att de sett elfenben till salu under sin vistelse på turistorten. Många har haft möjlighet att handla elfenben och fyra procent anger att de också gjort det. Siffran är troligen högre än så eftersom en del av de som smugglat hem elfenben vet att det är förbjudet och inte vill berätta om det. Åtta procent uppger att de har elfenbensföremål hemma – en fjärdedel säger att de köpt det utomlands och en av tio att de handlat via auktionsföretag.

Dessa siffror är för höga och innebär att svenska turister aktivt deltar i handeln med souvenirer. Den bidrar till illegal jakt på elefanter i Afrika, att kontinenten dräneras på värdefulla naturresurser och alla de problem som det medför för djur och människor.

Vi ställde också frågan till de intervjuade om de känner till att det är förbjudet att importera elfenben till Sverige utan tillstånd – hela 25 procent uppgav att de inte vet att det behövs tillstånd, en skrämmande hög siffra.

Det finns numera även en betydande internethandel med produkter av vilda djur. En ny rapport från International Fund for Animal Welfare (IFAW) visar att den är mycket omfattande och på 280 internetsidor finns mer än 33 000 föremål till salu.

I WWF:s opinionsundersökning svarar 3,2 procent av turisterna att de köpt eller beställt produkter med djurdelar/hotade arter på internet och en sökning bland svenska sajter visar att det finns många elfenbensprodukter till salu. I många annonser är varken ålder eller ursprung angivet.

 

Låt bli att köpa eller sälja!

Det är nu upp till oss alla att agera och ta ansvar i elfenbensfrågan inför de stora reshelger som kommer framöver. Låt bli att köpa eller sälja elfenben! Om du redan äger elfenben och inte vill ha det kvar, behåll det tills tjuvjakten minskat kraftigt – eller skänk det till Naturhistoriska Riksmuseet.

WWF uppmanar säljsajter, auktionshus och antikhandlare att avstå från att sälja eller handla med elfenben. Uppmaningen gäller för både nytt och gammalt elfenben. Titta i stället på goda förebilder, som exempelvis det brittiska auktionsföretaget Chiswick Auctions, som nyligen beslutade sig för att helt sluta sälja elfenbensföremål.

Svenska folket vill se en förändring i frågan om smuggling av hotade arter och hela 83 procent anser att Sveriges regering har ett internationellt ansvar för att bekämpa den illegala handeln.

Regeringen bör öka anslagen för tillsyn av internethandeln och säkra myndigheternas arbete med kontroll av handeln med elfenben och andra föremål gjorda av hotade vilda djur och växter. WWF anser också att regeringen internationellt bör driva på ännu hårdare i frågor om illegal jakt och illegal handel med vilda djur och växter.

WWF uppmanar nu regeringen att ge ägardirektiv till Swedavia om att avsätta plats på Arlanda för en informationsmonter om handel med hotade arter och souvenirer. Sådana finns på andra storflygplatser i världen och ger en viktig signal om frågans allvar.

Även vi i Sverige måste ta ett ännu större ansvar för handeln med souvenirer av elfenben och andra hotade arter och därmed bidra till att den negativa trenden kan brytas.

 

Håkan Wirtén

generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Mats Forslund

expert handel med hotade arter Världsnaturfonden WWF

 

Senast uppdaterad 2015-01-08