© WWF

 

 

Låt Eskilstuna inspirera världen

2015-03-14 (Publicerad i Eskilstuna-Kuriren)

Eskilstuna vill vara en förebild för andra som arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, som vill bygga klimatsmart och resurseffektivt samt utveckla nya klimatsmarta tekniska lösningar för mänskliga behov.

 

Eskilstuna är en av årets tre finalister i WWF:s stadsutmaning Earth Hour City Challenge tillsammans med Västerås och Göteborg. Ett av Eskilstunas klimatmål är att kommunkoncernen ska vara koldioxidneutral 2020. Förutom att arbeta för effektiva transporter, minskat avfall och förnybar energi har Eskilstuna gått i bräschen för den största kommunala vindkraftverksupphandlingen i Sverige. Kommunen har också målet att minska energikonsumtionen med 30 procent och jobbar bland annat strategiskt för ytterligare energieffektivisering av byggnader. Alla stadens anställda och politiker utbildas i klimat- och hållbarhetsfrågor och jobbar för att engagera lokala aktörer i energiomställningen.

 

Genom att arbeta tillsammans med miljöorganisationer som WWF, privatpersoner, näringsliv och andra offentliga verksamheter ökar vi möjligheterna att kombinera en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar utveckling.

 

Invånarna i världens städer står i dag för över 70 procent av jordens koldioxidutsläpp och omkring 75 procent av energiförbrukningen. Inom de närmaste 30 åren beräknas befolkningen i städerna att fördubblas. Samtidigt kommer 350 biljoner dollar, 5 gånger mer än världens BNP, att investeras i byggande och urban infrastruktur. Miljontals människor är beroende av att investeringar går till förnybara och effektiva lösningar, framför allt i de växande ekonomierna. De ska göra det möjligt för alla människor att leva ett gott, hälsosamt liv inom planetens ekologiska gränser och utan katastrofala klimatförändringar som vi inte kan anpassa oss till.

 

Svenska städer har ett ansvar för att inspirera världen i en hållbar riktning. Vi har mycket av den expertis och ingenjörskonst inom hållbar stadsutveckling som många andra länder i världen ropar på. Skulle alla leva som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva tre planeter för att få fram alla resurser och absorbera våra utsläpp. Det håller naturligtvis inte. Eskilstuna vill vara en förebild för andra som arbetar för ett mer ekologiskt hållbart samhälle, som vill bygga klimatsmart och resurseffektivt samt utveckla nya klimatsmarta tekniska lösningar för mänskliga behov.

 

Klimatet engagerar och berör svenska folket. Nya siffror från WWF visar att 89 procent av svenskarna tror att det är viktigt hur en stad planeras för att begränsa klimatförändringarna. Nästan lika många, 87 procent, vill att politikerna satsar mer resurser på att utveckla och planera tätorter och städer så att de blir mer hållbara.

 

Utvecklingen går snabbt framåt. Vi vill utmana både politiker, finansaktörer och företag att ta tillvara våra förutsättningar på bästa sätt. För att etablera Sverige som exportnation för verkligt hållbar utveckling behöver vi spänna bågen ytterligare.

 

Vi vill se en tydlig politik, strategiskt ledarskap och investeringar som underlättar för attraktiva och hållbara livsstilar i våra städer.

 

Håkan Wirtén, Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad 2015-03-16