Adriano Gambarini / WWF

 

 

”Kräv hållbar sojaproduktion”

2015-11-25 (Publicerad på SvD Debatt)

Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja. Därmed bidrar vi till att minska avskogningen i Sydamerika och till minskade utsläpp av växthus­gaser. Fler företag måste nu ta ansvar för att stoppa avskogningen.

Världens skogar avverkas fortsatt i snabb takt. Avskogningen medför förlust av biologiskt värdefull natur och ekosystemtjänster och resulterar även i stora utsläpp av växthusgaser. Flera vetenskapliga rapporter visar att så mycket som 20 procent av dagens globala utsläpp kan relateras till den pågående skogsomvandlingen som sker för att skapa ny odlingsmark, i Sydamerika bland annat för soja. Att stoppa avskogningen och styra jordbruk mot andra områden är därför en effektiv åtgärd för att begränsa den hotande klimatförändringen.

Soja som har ett högt näringsvärde används i huvud­sak för foder i djurhållningen. Trots att odlingen av alternativa fodergrödor ökar är Sverige, liksom ­andra länder, fortsatt beroende av soja. Sojaproduktion är också en viktig inkomstkälla i många länder och bidrar bland annat till arbetstillfällen. Med ­stigande välstånd ökar den globala efterfrågan på kött, mjölk, ägg och odlad fisk och har under senare år drivit på en snabb expansion av sojaodlingen. Men den ökande efterfrågan på soja hotar unika natur­områden i framför allt Sydamerika, som rymmer en stor del av jordens djur- och växtarter.

 

I Amazonas har runt 500 000 hektar skog avverkats varje år de senaste tre åren. Bara under 2010 omvandlades 650 000 hektar av Cerradon, en unik busksavann, till jordbruksmark. Enligt en brasiliansk forskningsrapport finns det risk för att ytter­ligare 88 miljoner hektar i Brasilien kan komma att avverkas helt lagligt de kommande åren. Det motsvarar en yta större än Sverige och Norge tillsammans.

Forskning visar att när Amazonas krymper, minskar nederbörden i sydvästra Brasilien, med torka och minskade skördar som resultat. Effek­terna av pågående klimatförändringar kombinerat med fortsatt avskogning riskerar därför att på ­längre sikt slå ut jordbruk och boskapsskötsel.

Det är en ohållbar utveckling som måste stoppas. Därför har 28 svenska livsmedelsföretag och organisationer undertecknat Sojadialogen, en överenskommelse om att all soja som vi använder i produktionen av kött, mjölk, ägg, odlad fisk samt i soja­produkter för våra respektive egna varumärken ska vara socialt och miljömässigt ansvarsfullt producerad och certifierad eller kompenserad av certifikat enligt Round Table on Responsible Soy (RTRS) eller ProTerra.

Certifieringen innebär utöver lagkrav även bland annat:

  • stopp för avskogning och omvandling av värdefulla naturområden
  • bättre produktionsmetoder
  • säker hantering av jordbrukskemikalier samt utfas­ning och förbud av de värsta, till exempel de som listas under Stockholms- och Rotterdam­konventionerna
  • förbud mot barn- och tvångsarbete samt diskriminering
  • säkra arbetsförhållanden, föreningsfrihet och rimliga löner
  • dialog med lokalbefolkningen och respekt för markrättigheter

 

Genom tydliga krav på ansvarsfull produktion av soja kan alltså varje företag och organisation vara med och bidra till minskad avskogning i Syd­amerika och att vi kommer ett steg närmare att nå FN:s klimatmål om maximalt två graders global uppvärmning.

Vi uppmanar därför alla företag och offentliga upphandlare i livsmedelssektorn att:

  • Ställa er bakom kravet på ansvarsfullt producerad soja, certifierad enligt en trovärdig standard.

 

Vi uppmanar också Sveriges representanter i FN:s klimatförhandlingar att:

  • Lyfta fram avskogningen i förhandlingarna om vad som behöver göras före 2020. Betona att den globala avskogningen måste stoppas, och att de rika länderna ska bidra till välfärdsutvecklingen i de ofta fattigare avskogningsländerna.

 

Vi är övertygade om att tydliga krav är bra för företagen, en hållbar livsmedelsproduktion och klimatet.

HENRI DE SAUVAGE NOLTING,vd, Arla Sverige AB
HANS HOLM­STEDT, inköpsdirektör, Axfood Sverige AB
MARTIN INGEMARSSON, djuransvarig, Bjärefågel i Torekow AB
ANDREAS ASPSÄTER, chef färska varor, Coop Sverige AB
MAGNUS LARSSON, vd, Dalsjöfors Kött AB
ERLAND OLSSON, vd, AB Ginsten Slakteri
MARTIN LINDSTRÖM, vd, Guldfågeln AB
MARTIN PARDELL, vd, Gäsene Mejeri
GÖRAN HOLM, EVP, HKScan Sweden AB
DAN JACOBSON, chef färskvaror, Ica Sve­rige AB
PETER ANDERSSON, vd, Ingelsta Kalkon AB
JONAS TUNESTÅL, vd, KLS Ugglarps AB
JOHAN KARLSSON, vd, Knäreds Kyckling AB
MAGNUS LAGERGREN, vd, Kronfågel AB
PETER LAGERBERG, djuransvarig, Lagerbergs AB
JOHAN ANDERS­SON, divisionschef, Lantmännen Lantbruk
HÅKAN ÅKERSTRÖM, vd, Martin & Servera AB
MAGNUS NILSSON, vd, Nyhléns Hugosons Chark AB
BJÖRN SEDERBLAD, vd, Skånemejerier AB
OVE KONRADSSON, vd, Skövde Slakteri AB/Gudruns

 

 

Undertecknade organisationer stödjer denna avsiktsförklaring:

 

MARIA DONIS,vd, Branschorganisationen Svensk Fågel
ASTRID LOVÉN PERSSON, verksamhetsledare, Branschorganisationen Svenska Ägg
MARIA FORSHUFVUD, vd, Branschorganisationen Svenskt Kött
ERIK HARTMAN, vd, Föreningen Foder & Spannmål
HELENA JONSSON, Förbundsordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
HANS AGNÉ, vd, Svenska Kött­företagen AB
JAN FORSSELL, ordförande, Sveriges Nötkötts­producenter
HÅKAN WIRTÉN, generalsekreterare, Världs­naturfonden WWF

 

Senast uppdaterad 2015-11-25

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se