”Den ökande efterfrågan på vilda djur är alarmerande”

2015-12-26 (Publicerad på Dn.se)

Sverige en del av problemet. Samtidigt som svenskarna oroar sig för utrotningen av hotade djurarter är många positivt inställda till att ha en souvenir av elfenben hemma. När efterfrågan på vilda djur ökar i världen måste vi i Sverige ta vårt ansvar och vända trenden, skriver Håkan Wirtén och Mats Forslund på Världsnaturfonden WWF.

 

En färsk undersökning från Världsnaturfonden WWF visar att efterfrågan i världen på hotade vilda djur är alarmerande hög. Bara i de fem länder som undersökts svarar en andel motsvarande nästan en halv miljard människor ”Ja gärna, det är snyggt”, på frågan om de kan tänka sig att ha elfenben hemma. Med tanke på att det bara finns strax över 400 000 vilda elefanter kvar i Afrika och att det pågår en omfattande tjuvjakt, är denna inställning ett allvarligt hot mot elefantens existens i stora delar av Afrika. Och det ser inte mycket bättre ut för flera av de andra vilda hotade djuren.

Vi ser just nu en kraftigt ökad efterfrågan på vilda djur i världen. Djur som elefanter, noshörningar och tigrar dödas brutalt för att ge snabba pengar till låg risk för internationella kriminella nätverk. Undersökningen från Världsnaturfonden WWF, som jämför attityd och beteende i fem länder världen över – USA, Storbritannien, Kina, Sverige och Sydafrika – visar att väldigt många äger, har köpt eller kan tänka sig att köpa delar av vilda djur.

Men vi svenskar är väl ändå inte med och driver efterfrågan i någon större utsträckning? Jo, faktum är att 15 procent av svenska befolkningen uppger att de kan tänka sig att köpa föremål tillverkade av elfenben. Över en tredjedel av svenskarna, uppger enligt undersökningen, att de tagit med souvenirer från djurdelar på en semesterresa, som exempelvis hajtänder, uppstoppade alligatorer eller papegojor, väskor av krokodilskinn, leopardskinn eller kammar av havssköldpaddsskal. Drygt en på tjugo anger att de har köpt med sig en souvenir av elfenben, tigerskinn eller noshörningshorn under en semesterresa. Alldeles för många säger sig gärna ha en tigerfäll hemma (14 procent) eller äta på en bushmeat-restaurang som serverar exempelvis apa eller noshörning (13 procent). Sverige ligger relativt bra till jämfört med de andra länderna i undersökningen, men även vi har mycket kvar att göra gällande attityd och beteende.

Det är oroväckande att det på jättemarknader som USA och Kina finns en utbredd positiv inställning till konsumtion av vilda djur. Undersökningen visar att över en tredjedel av såväl amerikaner som kineser uppger ”Ja gärna, det är snyggt” på frågan om man skulle kunna tänka sig att ha elfenben, som en skulptur eller ett smycke, hemma. Hela 13 procent av den kinesiska befolkningen uppger att de har köpt produkter av elfenben på en turistresa och en femtedel äger ett objekt av elfenben. Detta är ett land som har 1,3 miljarder invånare.

Undersökningen visar vidare att ett skrämmande stort antal uppger att de har köpt delar från tiger, elfenben eller noshörningshorn på en turistresa. I Kina är det så mycket som en fjärdedel som har handlat. USA, Storbritannien och Sydafrika ligger på runt en tiondel och Sverige på 6 procent.

Med 3 500 vilda tigrar kvar i världen är det ett allt för stort antal som skulle kunna tänka sig att ha en djurfäll, exempelvis en tigerfäll hemma: kring en femtedel i USA och Sydafrika. Sverige hamnar inte långt efter med en sjundedel.

 

Paradoxalt nog uppger en klar majoritet att de blir känslomässigt berörda av att flera djurarter som till exempel tigrar och noshörningar hotas av utrotning. Och undersökningen visar genomgående i alla fem länderna att det som hamnar i topp av vad man oroar sig mest för inför framtiden är miljöförstöring, terrorism, klimatförändringarna och utrotning av hotade djurarter. Detta före ekonomisk kris, krig och hög arbetslöshet. Ändå fortsätter många att vara en del av problemet.

Även om Sverige är en liten marknad har vi ett lika stort ansvar att inte köpa produkter av vilda djur. Det är olagligt att ta in dessa produkter till Sverige utan tillstånd, med böter och fängelse på straffskalan, och detta bör svenska folket vara informerat om.

Med en dramatisk ökning av efterfrågan i  världen behöver vi i Sverige ta vårt ansvar och göra ännu mer:

  • Vi uppmanar alla turister att säga nej till alla souvenirer gjorda av vilda djur.
  • Tullen behöver arbeta än mer smart och identifiera och kontrollera de flygningar, till exempel från Afrika och Thailand, som kan tänkas frakta elfenben och andra produkter av vilda djur.
  • Vi uppmanar regeringen att uppdatera de nu 15 år gamla lagarna i artskyddsförordningen och se över det som anges i den FN-resolution som Sverige har undertecknat.
  • Näringsdepartementet måste ge en ägarorder till Swedavia att upplåta plats för turistinformation om illegal handel med hotade djur på svenska internationella flygplatser.

    WWF kommer fortsätta att arbeta internationellt med skydd av hotade djur, exempelvis med parkvakter, men också med att förändra opinion och efterfrågan bland konsumenter och att föra upp frågan på högsta politiska nivå.

 

Varje kvart dödas en elefant för sina betar, var sjätte timme dödas en noshörning för sitt horn och varje vecka dödas två tigrar. Tjuvjakten ökar i rasande takt. Konsumtionen måste upphöra – på stora marknader som Kina och USA – men även i vår lilla del av världen. Vi är uppenbarligen med och bidrar till problemet. Sverige och svenskarna måste agera omgående och vara med och vända trenden.Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Mats Forslund, expert handel med hotade arter, Världsnaturfonden WWF


Fakta. Undersökningsresultat


Köpt smycken/prydnadssaker av elfenben från elefant, tigerskinn/tigertand eller produkt av noshörningshorn på en turistresa: Kina: 25 procent, USA: 11, Sydafrika: 9, Storbritannien: 7, Sverige: 6.

Uppger ”Ja gärna, det är snyggt” på frågan ”Skulle du kunna tänka dig att ha elfenben, t ex skulptur eller smycke hemma?”: USA: 36 procent, Sydafrika: 34, Kina: 26, Storbritannien: 21, Sverige: 15.

Äger ett smycke en skulptur eller något annat objekt av elfenben: Kina: 19 procent, USA: 15, Sydafrika: 15, Storbritannien: 10, Sverige: 10.

Uppger ”Ja gärna, det är snyggt” på frågan ”Skulle du kunna tänka dig att ha en djurfäll, till exempel tigerfäll hemma?”: USA: 23 procent, Sydafrika: 20, Kina: 16, Sverige: 14, Storbritannien: 9.

Blir mycket eller ganska mycket känslomässigt berörda av att flera djurarter som tex tigrar och noshörningar hotas av utrotning: Sydafrika: 95 procent, Sverige: 86, Storbritannien: 82, USA: 78, Kina: 70.

Undersökningen är genomförd i Cints online-paneler i november 2015 på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Enkäten bestod av slutna frågor. Undersökningen är riksrepresentativ med hänsyn till kön och ålder. Undersökningen bygger på 3 194 respondenter, fördelat på följande; Kina: 1  122 svar. USA: 525 svar. Sydafrika: 514 svar. Sverige: 517 svar. Storbritannien: 516 svar.

 

Senast uppdaterad 2015-12-27

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se