Foto: Sergey Gorshkov

 

 

 

Sänkta miljö- och djurskyddskrav fel väg att gå

2016-07-31 (Publicerad på SVT opinion)
”Att sänka miljö- eller djurskyddskrav är fel väg att gå om vi ska öka den svenska matproduktionen”, skriver företrädare för stora organisationer på området.

 

Regeringen lyckades inte leverera en svensk livsmedelstrategi före sommaren.

Med syfte att få bred politisk enighet förhandlar nu regeringen förslaget till strategi med oppositionen. Nu krävs politiker som tar sitt ansvar.

Politiker, som inte enbart överlämnar ansvaret till marknaden och konsumenterna att säkerställa att vi har en hållbar matproduktion som skyddar människor, miljö och djur.

Det finns goda möjligheter att öka den svenska matproduktionen där jordbruket lever upp till de miljö- och klimatmål som regeringen och riksdagen skrivit under på.

Strategin måste också ta sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar att främja en svensk folkhälsa och ett gott lagstiftat djurskydd. Vi bör exempelvis äta mindre men bättre kött.

Djuren ska inte bara vara friska, utan kor ska kunna beta på sommaren, grisar ska inte stängas in i bur och djuren ska ha tillräckligt utrymme. Vi vill också ha en ny svensk djursskyddslag som lever upp till dessa krav.

Att sänka miljö- eller djurskyddskrav är fel väg att gå om vi ska öka den svenska matproduktionen. Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med den billigaste maten.

Det borde inte heller vara där den politiska målsättningen ska vara. Sänker vi våra målsättningar inom miljö och djurskydd riskerar vi tvärtom den marknadsföringsfördel som svensk mat har i dag.

En ökad svensk produktion kräver lönsamma jordbruks- och livsmedelsföretag, men varför ska konsumenterna välja att betala mer för svensk mat som inte längre kommer med mervärde?

Svensk ursprungsmärkning underlättar för oss som konsumenter, men den måste fyllas med innehåll.

Vi som konsumenter måste känna trygghet i att det finns ett ansvar för att lagstiftningen skyddar folkhälsan och djuren och att det finns tydliga mål för att minska klimat- och miljöpåverkan.

Nu gäller det att skapa politisk enighet i dessa frågor så att vi i den fortsatta dialogen kring en handlingsplan kan ge tydliga signaler till myndigheter, bönder, livsmedelsföretag, dagligvaruhandeln och oss konsumenter.

 

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter
Louise Ungerth, ansvarig konsument och miljö Konsumentföreningen Stockholm
Roger Pettersson, generalsekreterare World Animal Protection Sverige
Åsa Hagelstedt, generalsekreterare Djurskyddet Sverige

Senast uppdaterad 2016-08-08

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

 

Världsnaturfondens presstelefon är stängd följande dagar under helgerna:
 
Julafton
Juldagen
Annandag Jul
Nyårsafton
Nyårsdagen
Trettondagen
 
För akuta krisärenden, kontakta kommunikationschef Lisbeth Larsson via sms: 0708-21 71 56
 
Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!