Debatt: Ska vi nå naturskyddsmålen måste regeringen skruva upp takten

 

Idag skyddar vi endast 14 procent av vår natur. Ska vi nå 20 procent skyddad natur till 2020 måste Sveriges regering ta i! Det är mycket viktigt att regeringen nu faktiskt skjuter till de utlovade 250 miljoner kronor, som drogs in i årets budget, till 2017 års budget. Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten.

Världsnaturfonden WWF har drivit kampanjen Svenska Pärlor sedan 2013. De Svenska Pärlorna är platser med fantastisk natur som har stor betydelse för naturupplevelser, men som också har många hotade arter och livsmiljöer i behov av skydd. Under tre år har WWF tillsammans med engagerad allmänhet och experter valt ut 63 extra skyddsvärda naturområden, jämt fördelade över Sveriges län. Målet är ett ökat och förbättrat naturskydd.

Under sommaren har vi följt upp hur skyddsstatusen ser ut för naturpärlorna. Generellt sett har WWF hittills sett en förbättring i skyddsstatusen gällande majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Positivt är att den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat ger ytterligare möjligheter att åstadkomma en ökning av skyddad natur. Prioritering av anslaget till skog, marina miljöer och stadsnära natur gör dock att andra skyddsvärda naturtyper som våtmarker och odlingslandskap riskerar att nedprioriteras. Våtmarkerna är av stort värde för den biologiska mångfalden och fyller flera viktiga funktioner, inte minst att motverka översvämningar. Mycket av det öppna odlingslandskapet har försvunnit de senaste hundra åren på grund av förändringar i jordbruket och enligt Jordbruksverkets senaste inventering har 18 procent av värdefulla ängs- och betesmarker försvunnit på tio år. Ängsmarker har också ett mycket stort värde inte bara för landskapsbilden utan också för biologisk mångfald, inte minst för våra oerhört viktiga pollinatörer och vackra fåglar.

WWF är glada för att det gått så bra för många av de Svenska Pärlorna. Vi kommer jobba vidare för att vi och kommande generationer ska kunna fortsätta ta skogspromenader i biologiskt varierande skogar fulla av fåglar och djurliv, plocka blommor på ängsmarker som surrar av pollinatörer, vandra i obrutna fjäll och ta kvällsdopp i friska och klara sjöar.

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF

 


 

Senast uppdaterad 2016-09-20

 

Svenska Pärlor – skyddsstatus samtliga 63 pärlor i Sveriges 21 län

Pressbilder

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Håkan Wirtén

Generalsekreterare
Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ladda ner högupplöst bild

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

Ola Jennersten
Expert, biologisk mångfald, tiger, internationell naturvård

Ladda ner bild

Foto: Birgit Leistmann-Walsh

 

 

Pressbilder för svenska pärlor 2013-2015 finns i vårt pressbildsgalleri