REPLIK
WWF: Vi bör äta mindre men bättre kött

2016-10-12 (Publicerad på SvD Debatt)
Vi håller med om att det är en utmaning med både förvaltningen av vilt, liksom vår köttkonsumtion. Det skriver Anna Richert, WWF, i en replik.

 

Köttets klimatpåverkan är en av våra stora globala miljöutmaningar. I dagarna ger sig en stor del av landets jägare ut på årets älgjakt. Det är bakgrunden till en artikel på SvD Debatt där Hans-Örjan Nohrstedt bland annat lyfter Världsnaturfonden WWF:s klassning av älg och annat viltkött i vår Köttguide som publicerades tidigare i år.

Precis som Hans-Örjan Nohrstedt påpekar i artikeln så instämmer vi i att Sverige har utmaningar med höga stammar av älg och andra hjortdjur vilket får effekter ur miljö- och naturvårdssynpunkt såväl som för virkesproduktionen. Här behövs en bred samverkan mellan alla aktörer för att nå en bra balans mellan skogens alla värden. Dessutom är det mycket riktigt så att ett utbrett bilåkande till såväl jaktmarker som till livsmedelsbutiker leder till utsläpp av växthusgaser som vi tillsammans måste minska.

Världsnaturfonden WWF, och många med oss, anser att vi bör äta mindre men bättre kött för att hålla oss inom ramen för en planet. Men hur ska vi då se på viltköttet som många betraktar som en naturlig del av vår kultur och livsmedelskonsumtion? I Köttguiden som WWF ger ut får viltköttet grönt ljus vilket innebär ”ät, men måttligt”. Mindre kött betyder att vi behöver halvera köttkonsumtionen, ned till max 500 gram tillagat kött per person och vecka. Viltkött står för cirka 2-3 procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige idag. Skulle vi dela upp viltköttet vi äter under ett år, inklusive mängden importerat viltkött, på den svenska befolkningen motsvarar det cirka 2,5 kg benfritt kött per person och år. Det är alltså inget alternativ att låta viltköttet ersätta stora mängder av det kött vi äter idag. Det finns dock möjligheter i att få ut mer av det viltkött som i dag till största delen stannar hos jägarna, deras familjer och bekanta på marknaden så att fler konsumenter får tillgång till viltköttet.

 

Vi delar Hans-Örjan Nohrstedts bild om att det finns utmaningar kring såväl förvaltningen av vilt som vår köttkonsumtion. Vårt sätt att bidra till denna fråga är bland annat att genom Köttguiden ge konsumenter vägledning att välja mindre men bättre kött.

Anna Richert
sakkunnig hållbar mat, Världsnaturfonden WWF

Senast uppdaterad 2016-10-13

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se