Pressbilder

Här hittar du högupplösta pressbilder för nedladdning. Fri publicering gäller i journalistiska sammanhang under förutsättning att WWFs arbete beskrivs i texten (endast i bildtexten räcker ej) och att korrekt fotocredit anges. Söker du en specifik bild som inte finns nedan, kontakta WWFs pressteam.

 

 

Arter 


Arter

Svenska pärlor

 

Hav & fiske  


Fiske

 

Klimat


Klimat

Earth Hour 2017

Svenska rovdjur

 

 

Östersjön


Östersjön

 

 

Regnskog


Regnskog

 

 

Skog


Skog

 

 

Ekologiska fotavtryck 


Ekologiska fotavtryck

 

Senast uppdaterad 2017-05-04

Presskontakt WWF

Kontakta WWFs pressteam!

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se

WWFs talespersoner

Ledning:

Håkan Wirtén

Generalsekreterare

 

Peter Westman

Biträdande Generalsekreterare


Chefer:

 

Daniel Robertsson
Chef företagssamarbeten

 

Gunilla Elsässer

Chef mat, klimat och energi

 

Lisbeth Larsson

Chef kommunikation

 

Vicki Lee Wallgren

Chef skog och arter (biologisk mångfald, Living Planet Report mm)

Åsa Ranung
Chef vattenmiljöTalespersoner inom natur, miljö och samhälle (i bokstavsordning):

Allan Carlson
Afrika, tjuvjakt och biologisk mångfald

 

Anders Alm

Östersjöexpert


Anna Richert
Senior expert Hållbar mat


Carina Borgström-Hansson
Ekologiska fotavtryck

Inger Näslund
Havs- och fiskefrågor

 

Karin Glaumann
Fiskeexpert 

 

Linda Berglund

Svensk skog

 

Lovisa Hagberg
Miljöpolicyansvarig

Magnus Emfel

Hållbar ekonomi

Margareta Renström
Marknadspåverkan (bland annat palmolja, soja)
 

Mats Forslund

Handel med hotade arter

 

Mattias de Woul
Sötvattenexpert

 

Ola Jennersten
Biologisk mångfald, tiger och internationell naturvård 

Olle Forshed

Regnskog och tropiskt skogsbruk

 

Ola Hansén

Klimatexpert

 

Per Larsson

Skog och handel med träprodukter

 

Sabina Andrén

Hållbara städer

 

Stefan Henningsson
Klimatinnovationer

 

Tom Arnbom
Arktis, hav och arter


WWF Magasin

 

Charlotte Permell

Chefredaktör WWF MagasinPresskontakter:

WWFs presskontakt

Pressnummer: 08 - 546 575 00
E-post: press@wwf.se