Europeiska företag dåliga på att köpa hållbar palmolja


2009-11-04

Brittiska och schweiziska företag är bäst i Europa på att köpa in ansvarsfullt producerad palmolja. Men majoriteten gör för lite och struntar i att efterfråga den certifierade palmolja som nu finns på marknaden. Det visar en granskning som WWF gjort av ett 60-tal importörer och livsmedelskedjor. ICA, Arla och IKEA hamnar i mitten av listan och Axfood och COOP Sverige i botten.

– Det finns inga ursäkter. Nu hoppas vi att rankningen blir en väckarklocka som sätter positiv press på företagen att agera, säger WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson.

Palmolja finns en rad i konsumtionsvaror som margarin och matolja men också i glass, godis, choklad och kosmetika, tvättmedel och hudkräm. EU är en av världens största importörer. Den snabba expansionen av palmoljeplantager är en av de viktigaste orsakerna bakom regnskogsskövlingen i bland annat Sydostasien.

– Flera svenska företag skrev redan 2003 på ett upprop till stöd för certifierad palmolja. Därför är det skrämmande att okunskapen och förvirringen fortfarande är så stor, säger Lena Tham, ansvarig för palmolja och företag på WWF i Sverige.

Hösten 2008 kom den första lasten med certifierad palmolja till Europa. Hittills har cirka en miljon ton certifierad palmolja producerats varav knappt 200 000 tusen ton har sålts.

WWFs rapport ”Palm Oil Buyers Scorecard” har granskat 59 av de största detaljhandelskedjorna och tillverkarna i Europa. Av dem fick 10 av företagen 20 poäng eller mer av totalt 29 möjliga, vilket visar att de har börjat få kontroll över inköpen och börjat ställa krav på ansvarsfullt producerad palmolja. Listan toppas av bl. a Sainsbury's, Unilever, Cadbury, Migros, Body Shop, Yong's/Findus och Coop Schweiz. De är aktiva medlemmar i Round Table for Sustainable Palm Oil, RSPO, som sedan 2002 utvecklat sociala, miljömässiga och ekonomiska  kriterier. Bl a förbjuds omvandling av de mest värdefulla skogarna till palmoljeplantager.

19 av de 59 företagen fick mellan 0 och 3 poäng, vilket innebär att de inte vidtagit några åtgärder alls för att börja ställa krav på ansvarsfullt producerad palmolja. 28 företag har fått mellan 5 och 20 poäng. Ett mindre antal har gjort konkreta framsteg medan övriga endast börjat planera för policy- och inköpsriktlinjer för ansvarsfullt producerad palmolja

ICA, IKEA och Arla rankades ”gult” vilket innebär godkänt så här långt, tagit viktiga beslut och påbörjat arbetet med att börja ställa krav. Axfood och Coop fick ”rött ljus”. Axfood har sedan dess gått ut och kommunicerat beslut om åtaganden.
 

Fakta:

Den snabba omvandlingen av tropiksskog för palmoljeplantager bidrog 2002 till att företag och miljöorganisationer med WWF som en iniativtagare drog igång en rundabordsprocess, Round Table for Sustainable Palmoil, RSPO.
Målet var att utveckla principer och kriterier för en ansvarsfull produktion. Förlust av livsmiljöer för människor och hotade och arter som orangutang, sumatratiger, noshörning och elefant drev på utvecklingen. Regnskogskövlingen svarar idag för 20 procent av de globala växthusgasutsläppen och 80 procent av Indonesiens växthusgasutsläpp.

Sedan 2008 finns certifierad palmolja att köpa på marknaden men efterfrågan från detaljhandel (med egna märkesvaror) och tillverkare är fortfarande alltför liten. För att plantageindustrin skall fortsätta att certifiera krävs en tydligare signal från marknaden. Genom att ranka viktiga europeiska företag efter deras åtagande vill WWF belysa och sätta press på företagen att agera. Fem ”svenska företag” finns med i den ranking som publicerades på www.panda.org den 28 oktober 2009 nämligen ICA, Arla, IKEA, Axfood och Coop. Certifierad palmolja enligt RSPO:s kriterier har funnits på marknaden sedan november 2008 och garanterar att värdefulla tropiska skogar inte har skövlats och att miljömässiga och sociala skyddsåtgärder har vidtagits under produktionen av palmolja.

Den 2-6 november pågår en rundabordskonferens om hållbar palmolja i Kuala Lumpur, Malaysia som samlar världens största producenter, köpare och handlare av palmolja. Sedan 2003 har WWF uppmanat köpare av palmolja att följa reglerna för RSPO. Rankinglistan ska publiceras vartannat år och kommer så småningom att utökas till att inkludera köpare av palmolja även på andra marknader runt om i världen.
 

För frågor, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 070-105 30 55

Lena Tham, ansvarig palmolja och företag, WWF
Tfn: 08-624 74 41, 070-873 18 02
 
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77
 
 
 
Senast uppdaterad 2009-11-03
Bilder för nedladdning
Foto: Sjöberg Bild, WWF/Cede Prudente, WWF/Alain Compost
Flera av våra livsmedel innehåller palmolja som ofta odlats på jordbruksmark där regnskog skövlats. Orangutangen är bara en av många arter som hotas av den storskaliga palmoljeindustrin.
Foto: Sjöberg Bild, WWF/Cede Prudente, WWF/Alain Compost
 
Palmolja utvinns ur oljepalmens orangeröda frukter. © Volker Kess / WWF-Canon
 
Ung orangutang (Pongo pygmaeus) på Kalimantan, Borneo. © Alain Compost / WWF-Canon